9 367 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av november. Dette er en nedgang på 297 personer eller 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,1 prosent.

– Sammenlignet med samme tid i fjor har antall helt ledige gått ned med 93 personer eller 23 prosent i bydel Grorud, og det er gledelig å se, sier Skinnarland.

Nedgang i bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 1,4 prosent. Bruttoledigheten er summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak, og er nå på 12 300 personer i Oslo.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Ledighetsnedgang i 8 av 15 bydeler

Nordre Aker og Vestre Aker er bydelene som har den aller laveste ledigheten ved utgangen av november. Her er henholdsvis 1,4 prosent og 1,6 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige. Ledigheten er høyest i Søndre Nordstrand med 4,2 prosent, etterfulgt av Gamle Oslo med 3,2 prosent.

Ledighetsnedgangen er størst i bydel Grorud med 23 prosent (93 personer). Ledigheten i denne bydelen er på 303 helt ledige eller 2,2 prosent av arbeidsstyrken i november.

Andre bydeler med stor nedgang er Stovner med 15 prosent (80 personer), Østensjø med 13 prosent (91 personer) og Nordre Aker med 9 prosent (39 personer). Økningen i arbeidsledigheten er størst i bydel Sagene med 11 prosent (69 personer), Bjerke med 8 prosent (38 personer) og Ullern med 4 prosent (14 personer).

Økning i ledigheten i de yngste aldersgruppene

Når vi ser på Oslo samlet øker antall ledige mest i aldersgruppene under 30 år. For personer under 20 år øker ledigheten med 14 personer (10 prosent), mens tallene for aldersgruppen mellom 20 og 24 år er 17 personer (2 prosent) og 37 personer eller 3 prosent for de mellom 25 og 29 år.

I de andre aldersgruppene er det en nedgang i ledigheten, med unntak av aldersgruppen 60 år og over som har en marginal økning på 3 personer (1 prosent).

Størst nedgang blant kvinner

Ser vi på kjønn er det en betydelig forskjell i arbeidsledighetsutviklingen blant menn og kvinner. Sammenlignet med november i fjor har ledigheten gått ned for kvinner med 7 prosent eller 309 personer, mens antallet helt arbeidsledige menn er uendret med 0 prosent eller en økning på 12 personer.

Spesielle forhold

Ny registreringsmetode for arbeidssøkere fra og med november 2018 medfører endringer i hvordan yrke og utdanning registreres. Det har gitt endringer i fordeling på yrke og utdanning.

  • Andel med ingen/ikke yrkesbakgrunn har økt.
  • Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt. 
  • Alle andre yrkesgrupper har en marginalt lavere andel på grunn av økning for ingen yrkesbakgrunn og ledere. 
  • Kategorien «Ledere» bør tolkes med varsomhet etter desember 2018.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.