Størst ledighetsnedgang i bydel Grorud

  • Andel med ingen/ikke yrkesbakgrunn har økt.
  • Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt. 
  • Alle andre yrkesgrupper har en marginalt lavere andel på grunn av økning for ingen yrkesbakgrunn og ledere. 
  • Kategorien «Ledere» bør tolkes med varsomhet etter desember 2018.
Bildet viser arbeidsledigheten i Oslo i november 2019.
Bildet viser arbeidsledigheten i Oslo i november 2019.