– Yrkesgruppene med størst nedgang i ledigheten er bygg og anlegg, samt ingeniør- og ikt-fag. Dette er mannsdominerte yrker, som også forklarer at ledigheten går mest ned blant menn, sier Aino Lundberg, avdelingsdirektør i NAV Oslo.

Bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo økt med 4,3 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 12 445 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Nedgang fordelt på yrkesgrupper

Nedgangen i helt ledige er størst innenfor yrkesgruppen bygg og anlegg, med 16 prosent eller 106 færre ledige i år, sammenlignet med samme tid i fjor. Deretter følger yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag med 129 færre ledige (14 prosent), og industriarbeid med 50 færre ledige (12 prosent).

Yrkesgruppen jordbruk, skogbruk og fiske har den største prosentvise økningen i ledigheten (18 prosent), men fordi denne næringen er svært liten i Oslo utgjør økningen kun 9 personer.

Arbeidsledighet fordelt på kjønn

Det er betydelig forskjell i arbeidsledigheten blant menn og kvinner. Mens nedgangen for menn er 7 prosent eller 394 færre ledige, er nedgangen blant kvinner 0 prosent, eller 6 færre ledige.

Nedgang i 10 av 15 bydeler

Arbeidsledigheten er høyest på Søndre Nordstrand med 4,3 prosent, fulgt av bydelene Stovner og Gamle Oslo med 3,5 prosent. Lavest ledighet har Nordstrand og Nordre Aker med 1,7 prosent.

10 av 15 bydeler i Oslo har nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor. Den største nedgangen sammenlignet med september i fjor finner vi i bydelene Stovner med 19 prosent eller 124 personer færre helt ledige og Grorud med 17 prosent eller 76 personer færre helt ledige. Ullern har størst økning i ledigheten med 28 prosent eller 86 flere helt ledige. Økning har også bydelene Sagene (13 prosent), Østensjø (11 prosent), Nordre Aker (6 prosent) og Bjerke (5 prosent).

Nedgang i 4 av 6 aldersgrupper

Sammenlignet med september i fjor har ledigheten gått ned i alle aldersgrupper unntatt to. Den største nedgangen finner vi i aldersgruppen 25-29 år, med 13 prosent. Ledigheten har gått ned med 6 prosent i aldersgruppene 40-49 år, med 2 prosent i aldersgruppene 19 år og under, 30-39 år og50-59 år.

I aldersgruppen 20-24 år har ledigheten økt med 6 prosent, eller 46 personer, sammenlignet med samme tid i fjor. For aldersgruppen 60 år og over er tilsvarende tall 4 prosent, eller 19 personer.

Flere tall om ledigheten i september 2018 (pdf).

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.