10 841 personer eller 2,9 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av juli. Dette er en nedgang på 446 personer eller 4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,5 prosent.

– Sammenlignet med samme tid i fjor har antall helt ledige innvandrere gått ned med 5 prosent. Dette kan være en av årsakene til at ledighetsnedgangen er størst i Groruddalen, sier Hildrum.

Ved utgangen av juli har bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand den laveste ledigheten i Oslo. Her er henholdsvis 1,9 prosent, 2,1 prosent og 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige. Ledigheten er høyest i Søndre Nordstrand med 4,5 prosent, etterfulgt av Gamle Oslo med 4,0 prosent.

Flere tall om arbeidsmarkedet i Oslo per juli 2018 (PDF)

Ledigheten blant innvandrere

57 prosent (7 367 personer) av de som var helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av juli var innvandrere. Figur 1 (PNG) viser de 20 fødelandene flest ledige innvandrere kommer fra. Personer fra disse 20 landene utgjør 66 prosent av alle ledige innvandrerne. Somalia (782 personer) Polen (663 personer), og Pakistan (494 personer) var de tre vanligste landbakgrunnene blant ledige innvandrere ved utgangen av juli.

Bruttoledigheten har økt mest for personer som er født i Syria (44 prosent) og Eritrea (20 prosent) det siste året.  For personer fra EU og EØS fra har derimot bruttoledigheten falt med unntak av personer med fødeland Litauen. For svensker og polakker har ledigheten falt med 14 prosent det siste året, mens den har økt 3 prosent for litauere.

Groruddalen har større nedgang i bruttoledigheten enn Oslo totalt

Den største nedgangen i bruttoledigheten blant innvandrerne sammenlignet med juli i fjor finner vi i flere av Groruddalsbydelene. Den største nedgangen var i Stovner med 22 prosent eller 143 personer færre som enten er helt ledig eller i tiltak. Deretter følger bydelene Grorud (17 prosent), Alna (13 prosent) og Søndre Nordstrand (14 prosent). Det er totalt sju bydeler som har en økning i bruttoledigheten blant innvandrerne. Størst økning finner vi i bydelen Ullern med 10 prosent. Deretter følger Vestre Aker (7 prosent), Nordre Aker (4 prosent), Bjerke (4 prosent), Nordstrand (4 prosent), Sagene (4 prosent) og Frogner (1 prosent.)

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.