– Ledighetsnedgangen fortsetter, og vi ser at det er yrkene innen de konjunkturutsatte næringene som har størst nedgang. Dette gjelder spesielt yrker innenfor bygg- og anlegg, industriarbeid samt tekniske yrker, sier Aino Lundberg, avdelingsdirektør i NAV Oslo.

Bruttoledigheten går ned

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo sunket med 4,5 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 12 235 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Høyest og lavest arbeidsledighet i sør

Arbeidsledigheten er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 4 prosent eller 752 helt ledige. Deretter følger Gamle Oslo med 3,4 prosent (1 141 personer), Stovner med 3,3 prosent (490 personer), og Alna med 3,1 prosent (739 personer).

Bydel Nordstrand har den laveste arbeidsledigheten på 1,6 prosent eller 445 helt ledige. Andre bydeler med lav ledighet er Nordre Aker med 1,7 prosent (457 personer) og Vestre Aker med 1,8 prosent (446 personer).

Økning blant de yngste

Sammenlignet med oktober i fjor har ledigheten kun økt i de yngste aldersgruppene, men økningen er svært liten. I aldersgruppen 20-24 år har helt ledige økt med 6 prosent, og i aldersgruppen 19 år og under er økningen på 5 prosent.

For de andre aldersgruppene er endringene små.

Arbeidsledighet fordelt på kjønn

Det er betydelig forskjell i arbeidsledigheten blant menn og kvinner. Mens nedgangen for menn er på 5 prosent eller 262 personer, er ledigheten blant kvinner uendret.

Nedgang på 20 prosent innen bygg- og anlegg

Drøyt halvparten av yrkesgruppene har en nedgang i antall helt ledige sammenlignet med for ett år siden. Yrkesgruppen med størst ledighetsnedgang er bygg og anlegg med 20 prosent eller 141 personer, fulgt av ingeniør- og ikt-fag med 12 prosent eller 105 personer.

For yrkene med økning er det snakk om små endringer.

Flere tall om arbeidsmarkedet (pdf).


For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.