– Vi ser at arbeidsledigheten blant de yngste har økt noe. Å bistå unge som står utenfor arbeidsliv og utdanning med å komme i jobb eller annen aktivitet, er en viktig oppgave for NAV, og vi vil følge utviklingen nøye i tiden fremover, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo. – I dag er søknadsfristen for videregående skole. Fullført videregående skole gir et godt grunnlag for å få en varig og stabil tilknytning til arbeidslivet – uansett linjevalg, forteller Skinnarland.

Nedgang i bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med fire prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 12 174 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst økning blant de yngste

4 av 7 aldersgrupper har økning i ledigheten. Disse er aldersgruppene 19 år og under (68 prosent), 20-24 år (18 prosent), 25-29 år (4 prosent) og 30-39 år (4 prosent).

Ledighetsnedgangen for de øvrige aldersgruppene er: 40-49 år (3 prosent) og 50-59 år (4 prosent). Blant de som er 60 år og over er ledigheten omtrent uendret med en økning på 1 person eller 0 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Høyest og lavest arbeidsledighet i sør

Arbeidsledigheten er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 4,3 prosent eller 813 helt ledige. Deretter følger Stovner med 3,6 prosent (532 personer), Gamle Oslo med 3,6 prosent (1 218 personer) og Alna med 3,3 prosent (799 personer). Nordstrand og Nordre Aker har den laveste arbeidsledigheten med 1,7 prosent eller henholdsvis 475 og 473 helt ledige. Andre bydeler med lav ledighet er Vestre Aker med 1,9 prosent (480 personer) og Ullern med 2,3 prosent (398 personer).

Størst nedgang i antall helt ledige har bydelene Stovner (12 prosent), Nordstrand (8 prosent), Grorud (6 prosent), og Grünerløkka (3 prosent). Ledigheten øker mest i bydelene Nordre Aker (17 prosent), Ullern (15 prosent) og Sagene (13 prosent).

Øker for kvinner – uendret for menn

Det er en markant forskjell i arbeidsledighetsutviklingen blant menn og kvinner. Sammenlignet med februar i fjor er ledigheten uendret for menn, mens antallet helt arbeidsledige kvinner har økt med 5 prosent eller 239 personer.

Flere tall om arbeidsledigheten i Oslo (pdf)

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.