Slik blir arbeidsmarkedet i Oslo i 2020

  1. Eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting
  2. Helse- og sosialtjenester
  3. Varehandel og reparasjon av motorvogner
  4. Offentlig administrasjon
  5. Informasjon og kommunikasjon
Direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo
Direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo