Over 800 færre helt og delvis ledige siste uken 

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,6 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Stovner og Alna med henholdsvis 6,4 og 6,1 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 3,2, 3,2 og 3,5 prosent. 
  • Bydel Gamle Oslo, Grünerløkka, Grorud og Søndre Nordstrand har høyest delvis ledighet, alle med 3,9 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre, Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 2,4, 2,7 og 2,7 prosent.
Bildet viser helt og delvis ledige i Oslo per 15. september i Oslos bydeler.
Bildet viser helt og delvis ledige i Oslo per 15. september i Oslos bydeler.