Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,0 og 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,8 og 2,9 prosent. 

Ledighetstall for bydelene 

Samtlige bydeler i Oslo har en nedgang i antall helt ledige siste uken med unntak av Grorud som har en marginal økning. Totalt er det en nedgang i antall helt og delvis ledige for samtlige bydeler.

Her er nøkkeltall for siste ukes ledighetstall:  

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,5 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Stovner og Alna med henholdsvis 6,4 og 6,0 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 3,1, 3,2 og 3,4 prosent. 
  • Bydel Gamle Oslo, Grünerløkka, Grorud, Alna og Søndre Nordstrand har høyest delvis ledighet, alle med 3,8 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre, Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 2,4, 2,6 og 2,7 prosent.

Se flere hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo siste uke (pdf).

Permitterte i Oslo

Av de 33 271 helt og delvis ledige er 13 674 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 1 473 personer sammenlignet med forrige uke. 5 667 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 7 999 av de permitterte er registrert som delvis ledig. 

Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 4 014 personer. Deretter følger serviceyrker og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 1 677 og 1 384. Permitterte i disse tre yrkesgruppene utgjør over halvparten av alle permitterte i Oslo.

Grorud er bydelen med størst andel permitterte med 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Stovner og Alna med 3,9 prosent. Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 2,3 prosent. 

–  Selv om ledigheten for helt og delvis ledige fortsetter å synke ser vi nå tegn til at nedgangen går saktere enn tidligere. Det er nær 33 000 helt og delvis ledige i Oslo, og av disse er rundt 14 000 permitterte. Det er mange flinke folk mellom to jobber, og arbeidsgivere kan selv søke etter nye medarbeidere i vår CV-base på arbeidsplassen.no. For tiden finnes det rundt 200 000 CV-er i kandidatsøket her, og ca. halvparten av disse tilhører unge under 30 år, forteller Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Se flere hovedtall for permitterte siste uke (pdf).

Over 80 000 personer har fått utbetalt dagpenger eller lønnskompensasjon i Oslo

Fra den 9. mars er det betalt ut over 4,9 milliarder kroner i dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til rundt 3,8 milliarder. Utbetaling av lønnskompensasjon utgjør så langt i overkant av 1,1 milliarder kroner.

 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119