Det betyr at 41 394 nå er helt ledige i Oslo, mens 23 844 er delvis ledige. Det tilsvarer at 10, 6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, mens 6,1 prosent er delvis ledige. Andelen arbeidssøkere på tiltak holder seg stabil på 0,5 prosent.   

Hjelper både de ledige og samfunnskritiske virksomheter 

Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo, sier det er gledelig å se at ledigheten samlet sett går ned i Oslo. Hun påpeker likevel at ledigheten fremdeles er veldig høy.  – Vi er fylket med den høyeste andelen helt ledige i landet, og vi må regne med en høyere ledighet i hele 2020. Vår oppgave nå er å hjelpe alle de som nettopp har mistet jobben sin for å forebygge at de blir ledige over lengre tid, samt bistå de som står lengre unna arbeidslivet slik at også blir inkludert i arbeidslivet, sier Sonja Skinnarland. 

– Vår prioritering er også å hjelpe samfunnskritiske virksomheter i Oslo som trenger rekrutteringshjelp fra oss. Vi har mange gode kandidater registrert som ledige hos oss, og som kan starte i nye jobber der det er behov for flere medarbeidere, sier Skinnarland.  

De som er helt arbeidsledige kan også etterspørre bistand fra NAV i aktivitetsplanen sin på Ditt NAV på nav.no. Det kan for eksempel være at de trenger kompetansehevende tiltak, slik at de blir aktuelle for ledige stillinger i samfunnskritiske virksomheter. 

Register din jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no

Flere bransjer har nå meldt fra til NAV om behov for arbeidskraft, som helsevesenet, transport, lager- og logistikkbransjen og matvareproduksjon. Også NAV trenger flere medarbeidere fremover. 

– Vårt råd til de som er eller blir arbeidsledige nå, samt de permitterte, er å registrere jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no så fort som mulig, slik at de er tilgjengelig for andre jobber. På arbeidsplassen.no er de lette å finne for virksomhetene som trenger flere ansatte, samt for NAV som bistår de samfunnskritiske virksomhetene med å finne nye medarbeidere, sier Skinnarland.

På arbeidsplassen.no finner du informasjon om hvilke stillinger som er etterspurt under koronasituasjonen

Flest helt ledige og delvis ledige i Gamle Oslo

I forbindelse med koronasituasjonen opplever alle bydelene i Oslo at ledigheten har økt kraftig.

Ledigheten er nå høyest i bydel Gamle Oslo hvor 12,9 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, fulgt av bydel Stovner med 12,3 prosent.

Nordre og Vestre Aker er bydelene med lavest arbeidsledighet, med henholdsvis 6,7 og 6,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Bydelene med høyest andel delvis ledige er Gamle Oslo, Grünerløkka, Frogner og St. Hanshaugen med henholdsvis 6,8, 6,7, 6,7 og 6,6 prosent av arbeidsstyrken.

Bydelen med færrest delvis ledige er Nordre Aker, med 4,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Reiseliv og transport er næringen med flest ledige

Den siste uken har antallet helt ledige falt i samtlige yrkesgrupper, mens antallet delvis ledige har økt i nesten samtlige yrkesgrupper.

Nedgangen i antall helt ledige har vært størst blant yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 982, 858 og 648 personer.

For delvis ledige har økningen vært størst i akkurat disse tre yrkesgruppene, med henholdsvis 658, 413 og 195 personer.

Det er flest helt ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 10 231 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 5 806 personer, og butikk- og salgsarbeid med 5 233 personer.

Fleste delvis ledige finner vi innen serviceyrker og annet arbeid med 3 783 personer. Deretter følger butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport med henholdsvis 3 463 og 2 618 delvis ledige.  

– Nå som samfunnet gradvis åpner igjen, har flere permitterte gått tilbake til jobb, enten helt eller delvis, sier Skinnarland. 

Utviklingen for kvinner og menn

Blant kvinner har antallet registrerte helt ledige gått ned med 2 143 fra 5. mai til 12. mai, mens antallet delvis ledige har gått opp med 1 006.

Blant menn har utviklingen vært lik. Antallet helt ledige menn falt med 2 160 i løpet av siste uken, mens antallet delvis ledige har økt med 759. 

Fortsatt høyest ledighet for de unge

Aldersgruppen med høyest ledighet er de mellom 20-24 år med 15,3 prosent. Deretter følger aldersgruppen 25-29 år med en ledighet på 12,5 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest blant menn i aldersgruppen 20-24 år, der 15,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledig. 

Størst nedgang i helt ledige sammenlignet med forrige uke finner vi hos kvinner under 30 år som har hatt en nedgang på 12 prosent, noe som tilsvarer 938 personer.

Over 27 000 personer i Oslo har fått forskudd på dagpenger 

Siden 12. mars har NAV fått flere hundre tusen søknader om dagpenger fra permitterte og arbeidsledige over hele landet, og det vil ta tid før alle disse får utbetalt dagpenger.  Så langt er det utbetalt 500 millioner kroner i forskudd på dagpenger i Oslo. I alt 27 500 personer i Oslo har til nå fått utbetalt forskudd.

Ordningen som gjør det mulig å søke om forskudd på dagpenger er midlertidig og gis månedsvis. De som trenger et forskudd på dagpenger i påvente av at dagpengesøknaden skal bli behandlet, må derfor søke om forskudd på nytt hver måned. 

Ny søknad kan sendes inn tidligst en måned etter forrige søknad ble sendt. 

–  Jeg anbefaler de som fortsatt ikke har fått utbetalt dagpenger om å søke om forskudd på dagpenger. Søknader om forskudd behandles automatisk og penger kommer raskt på konto, sier Skinnarland.

For mer informasjon om ledighetstallene, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.