Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,0 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,6 og 2,6 prosent. 

– For første gang siden 21. april øker arbeidsledigheten i Oslo igjen. Ledighetsøkningen må sees i sammenheng med den varslede sosiale nedstengningen i Oslo, som trådte i kraft i dag. Det er spesielt innen reiseliv og transport at vi ser en stor økning i antallet helt ledige, som i hovedsak skyldes permitteringer, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Ledighetstall 

Økningen skyldes i hovedsak økning i antall ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport, som har en økning på 1 024 helt ledige og 147 delvis ledige sammenlignet med forrige uke. 

Det vil si at det fortsatt er flest helt eller delvis ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 7 656 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 4 319 personer, butikk- og salgsarbeid med 3 288 personer og kontorarbeid med 2857 personer

Nøkkeltall for bydelene i Oslo: 

Samtlige bydeler har en økning i helt og delvis ledige den siste uken. Det er særlig i sentrumsbydelene Frogner, Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen hvor ledigheten øker mest. 

– Dette er det samme som vi så i mars, hvor flere av sentrumsbydelene ble rammet spesielt hardt av koronatiltakene. Ledighetsveksten nå er størst blant de unge, og i sentrumsbydelene bor det mange unge folk. Reiseliv og transport er en næring med mange unge arbeidstakere, og dette er næringen med flest permitterte så langt, forteller Skinnarland.

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,5 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Alna og Stovner med henholdsvis 6,2 og 6,1 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre og Vestre Aker, med henholdsvis 2,9 og 3,0 prosent. 
  • Bydel Alna og Gamle Oslo har høyest delvis ledighet med 3,5 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker og Vestre Aker med henholdsvis 2,2 og 2,4 prosent.

Se flere hovedtall for Oslo siste uke (pdf).

Permitterte i Oslo

Av de 32 133 helt og delvis ledige er 12 189 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 1 081 personer sammenlignet med utgangen av oktober. 5 956 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 6 229 av de permitterte er registrert som delvis ledig.  Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 4 462 personer. Deretter følger serviceyrker, butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid med henholdsvis 1 484, 1 101 og 1 1067. 

Noen nøkkeltall for permitterte i bydelene:

  • Frogner og Grorud er bydelene med størst andel permitterte med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Gamle Oslo med 3,6 prosent. 
  • Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 1,9 prosent, fulgt av Østensjø med 2,2 prosent. 

Se flere hovedtall for permitterte siste uke (pdf).

Ta utdanning eller opplæring mens du mottar dagpenger

Mange skal tilbake til sin arbeidsgiver etter at permitteringen er over, mens andre må finne ny jobb.

– Det er ikke alle permitterte som vil ha en arbeidsgiver å gå tilbake til. Hvis du er permittert bør du stille deg selv spørsmålet: Er det realistisk at jeg kommer tilbake til min nåværende jobb? Er svaret nei bør du bruke tiden godt og fylle på med utdanning eller søke på nye jobber, råder Skinnarland. 

Vi oppfordrer alle permitterte og arbeidssøkere om å registrere jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no, slik at arbeidsgivere som er på jakt etter nye medarbeidere finner dem. Mange permitterte kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere, og kan bidra i dugnaden med å holde samfunnskritiske funksjoner i gang. 

Arbeidsledige og permitterte kan øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger i hele 2020, og Regjeringen har også foreslått å forlenge ordningen frem til juli 2021.

Utbetalinger under koronasituasjonen

Fra den 9. mars og frem til nå er det utbetalt over 5,6 milliarder kroner i dagpenger, forskudd på dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til rundt 4,5 milliarder. 

Ukentlige ledighetstall

Grunnet økt koronasmitte og nye tiltak for å hindre smittespredning, starter NAV opp igjen med ukentlig publisering av ledighetstall hver tirsdag fra og med 10. november. 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 90 11 21 19