Økningen i antall uføre i Oslo 4. kvartal 2018 skyldes blant annet endring av regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar i fjor, som førte til økt overgang av personer fra AAP til uføretrygd. 

– NAV har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo. 

Økning i alle aldersgrupper

Uføreandelen øker med alderen og mer enn hver femte person (9 054 personer) i aldersgruppen mellom 60 og 67 år er uføretrygdet i Oslo. Denne aldersgruppen har likevel den minste økningen i antall uføre med 3 prosent. Økningen er høyest i aldersgruppene under 40 år, spesielt i aldersgruppen mellom 30—39 år hvor økningen er på over 20 prosent.

Økning i samtlige bydeler

Alle bydeler i Oslo bortsett fra to har en lavere andel uføre i befolkningen enn landsgjennomsnittet på 10 prosent. Bydelene som ligger på eller over landsgjennomsnittet er Grorud med 10,1 prosent og Alna med 10 prosent. På de neste plassene følger Stovner (9,4 prosent) og Søndre Nordstrand (8,9 prosent).

Lavest andel har St. Hanshaugen med 3,5 prosent. Deretter følger Frogner (3,6 prosent), Nordre Aker (3,8 prosent), Ullern (3,9 prosent), Vestre Aker (4,0 prosent), Grünerløkka (4,1 prosent), Sagene (5,0 prosent) og Nordstrand (5,1 prosent).

Sammenlignet med samme tid i fjor, har samtlige bydeler økning i antallet uføre. Størst økning finner vi i bydel Bjerke med 12,9 prosent, fulgt av Grünerløkka med 10,6 prosent og Nordre Aker med 10,4 prosent. Den minste økningen har bydel Gamle Oslo med 2,5 prosent, fulgt av Stovner med 3,7 prosent.

Økning for begge kjønn

Ved utgangen av desember 2017 var 14 898 kvinner og 11 735 menn i Oslo uføretrygdede. Av befolkningen tilsvarer dette 6,4 prosent av kvinnene og 4,9 prosent av mennene. Økningen blant menn var på 6,3 prosent eller 694 personer sammenlignet med samme tid i 2017. Blant kvinner var økningen på 7,4 prosent eller 1 029 personer.

Økning i antall nye uføre siste år

Oslo har i løpet av 2018 fått 3 873 nye uføretrygdede, hvorav 57 prosent er kvinner. Sammenlignet med 2017 er det en økning på 43,3 prosent eller 1 171 flere nye uføre.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.

 

Infografikken viser uføretallene i Oslo, og bildet finner du også under relatert informasjon (vises som stort bilde).