Nesten 13 000 færre arbeidsledige enn på samme tid i 2020

 • 3 017 personer med praksis fra reiseliv og transport er helt eller delvis ledige. Sammenlignet med september har det blitt 244 færre helt ledige, mens delvis ledige har sunket med 483 personer.
 • 2 591 personer med bakgrunn fra serviceyrker og annet arbeid er helt eller delvis ledige. Sammenlignet med september har det blitt 123 færre helt ledige, mens delvis ledige har sunket med 153 personer.
 • 1 973 personer med praksis fra butikk- og salgsarbeid er helt eller delvis ledige. Sammenlignet med september har det blitt 87 færre helt ledige, mens delvis ledige har sunket med 83 personer.
 • Høyest ledighet finner vi i bydel Alna hvor 4,2 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige. Deretter følger bydelene Stovner og Søndre Nordstrand med 4,0 prosent.
 • Lavest andel helt ledige har bydelene Vestre og Nordre Aker med henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent.
 • Bydel Stovner og Alna har høyest delvis ledighet med 2,2 prosent. Deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Grorud med henholdsvis 2,1 og 2,0 prosent.
 • Lavest andel delvis ledige har bydel Nordre og Vestre Aker med henholdsvis 1,0 og 1,2 prosent.
 • 1 360 av de permitterte er registrert som helt arbeidsledig, mens 2 240 av de permitterte er registrert som delvis ledig.
 • Sammenlignet med forrige måned er det blitt 434 færre helt ledig permitterte, mens det er blitt 928 færre delvis permitterte.
 • Det er flest permitterte innen yrkesgruppene reiseliv og transport med 1 070 personer, fulgt av serviceyrker og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 501 og 377 personer.
 • Det er blitt 594 færre permitterte innen reiseliv og transport, 137 færre innen butikk og salg, mens det er blitt 207 færre innen serviceyrker. 
 • Stovner og Alna er bydelene med størst andel permitterte med 1,3 prosent av arbeidsstyrken, mens Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 0,5 prosent.
Helt ledige og permitterte i Oslo fordelt på bydelene per oktober 2021. Infografikk finnes som pdf-fil under Relatert innhold.
Helt ledige og permitterte i Oslo fordelt på bydelene per oktober 2021. Infografikk finnes som pdf-fil under Relatert innhold.