– Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet fortsatte i april. Det er flott å se at ledigheten fortsetter å falle kraftig i Groruddalsbydelene Alna, Stover og Grorud, sier Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo.

Bruttoledigheten går ned

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 1,7 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 12 221 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst nedgang for ledere

Nesten samtlige yrkesgrupper har en nedgang i antall ledige sammenlignet med for ett år siden. Størst prosentvis nedgang er det i yrkesgruppen ledere med 21 prosent eller 65 personer. Deretter følger bygg og anlegg (18 prosent), ingeniør- og ikt-fag (17 prosent) og kontorarbeid (14 prosent). Det er to yrkesgrupper som har en økning i ledigheten. Yrkesgruppene meglere og konsulenter og de som står oppført med ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt har begge en økning på 2 prosent, noe som utgjør henholdsvis 12 og 11 personer.

Ledighetsnedgangen i Groruddalen fortsetter

Med unntak av bydel Bjerke er det størst nedgang i Groruddalsbydelene sammenlignet med samme tid i fjor. Den største nedgangen finner vi i bydelene Alna og Stovner med 17 prosent, noe som utgjør henholdsvis 161 og 106 færre helt ledige. Deretter følger bydelene Grorud (14 prosent), Grünerløkka (13 prosent) og Nordstrand (10 prosent). De eneste bydelene med en økning i ledigheten er Ullern (3 prosent) og Bjerke (1 prosent).

Fem av bydelene i Oslo har en ledighet som ligger under gjennomsnittet både for Oslo og for landet. Disse er Nordre Aker (1,5 prosent), Vestre Aker (1,8 prosent), Nordstrand (1,8 prosent), Ullern (2,0 prosent) og Sagene (2,2 prosent). Høyest ledighet har bydelene Søndre Nordstrand og Stovner, hvor henholdsvis 4,2 og 3,6 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige.

Størst nedgang for menn

Det er størst nedgang for menn med 11 prosent eller 638 færre ledige. Nedgangen blant kvinner er 6 prosent eller 296 færre ledige.

– At ledigheten går ned mer for menn enn for kvinner, skyldes i hovedsak ledighetsnedgangen i yrkesgruppen ingeniør- og ikt-fag, forteller Hildrum

Nedgang i de fleste aldersgrupper

Det er en jevn nedgang i alle aldersgruppene med unntak av den yngste og eldste aldersgruppen. Størst nedgang finner vi i aldersgruppene 20-24 år (11 prosent), 25-29 år (10 prosent) og 30-39 år (10 prosent). To aldersgrupper har en økning. Det er aldersgruppene 19 år og under og 60 år og over, med en økning på henholdsvis 4 prosent og 1 prosent.

Flere tall om arbeidsmarkedet

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.