Antallet helt ledige har den siste uken økt med 2 166 personer og utgjør nå 22 082, mens antall delvis ledige har økt med 256 personer og utgjør nå 12 473.

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,6 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,8 og 2,6 prosent.  

Oslo står for over 40 prosent av alle de nye helt og delvis ledige i landet siste uke. 

– Også den siste uken ser vi at ledigheten fortsetter å øke i Oslo.  Ledighetsveksten er nesten dobbelt så høy sammenlignet med uken før. Størst økning ser vi innenfor yrkesgruppen reiseliv og transport, noe som igjen fører til at ledighetsøkningen er størst i sentrumsbydelene og for de under 30 år. Mange av arbeidsplassene som er berørt ligger nemlig i sentrumsbydelene, der det bor mange unge som jobber i restauranter, barer og andre serveringsvirksomheter som nå rammes av koronatiltakene, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.  

Økningen i ledighet de to siste ukene skyldes i hovedsak at folk har blitt permittert.  

Slik er ledigheten i bydelene 

Nøkkeltall for bydelene i Oslo:  

Samtlige bydeler har en økning i helt og delvis ledige den siste uken. Det er særlig i sentrumsbydelene Frogner, Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen hvor ledigheten øker mest, men også Søndre Nordstrand og Bjerke øker en del.  

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 7,1 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Alna, Gamle Oslo og Stovner med henholdsvis 6,6, 6,6 og 6,5 prosent.  
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre og Vestre Aker med 3,3 prosent.  
  • Bydel Alna og Gamle Oslo har høyest delvis ledighet med 3,6 prosent.  
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker og Vestre Aker med henholdsvis 2,1 og 2,4 prosent. 

Se flere hovedtall for Oslo siste uke (pdf). 

Økningen skyldes særlig at det har blitt flere ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport, hvor det har blitt 1 204 flere helt ledige sammenlignet med forrige uke, mens 208 flere er blitt delvis ledige.  

I yrkesgruppen reiseliv og transport er totalt 9 068 personer nå helt eller delvis ledige, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 4 774 personer, butikk- og salgsarbeid med 3 481 personer og kontorarbeid med 3 021 personer 

Permitterte i Oslo 

Av de 34 555 helt eller delvis ledige er 14 162 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 1 973 personer sammenlignet med forrige uke.  

7 620 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 6 534 av de permitterte er registrert som delvis ledig.  

Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 5 697 personer. Deretter følger serviceyrker, butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid med henholdsvis 1 822, 1 256 og 1 181.  

Noen nøkkeltall for permitterte i bydelene: 

  • Gamle Oslo er bydelen med størst andel permitterte med 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Frogner, Grünerløkka og St. Hanshaugen med henholdsvis 4,3, 4,2 og 4,1 prosent.  
  • Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 2,1 prosent, fulgt av Østensjø med 2,5 prosent.  

Se flere hovedtall for permitterte siste uke (pdf). 

Ta utdanning eller opplæring mens du mottar dagpenger 

Mange skal tilbake til sin arbeidsgiver etter at permitteringen er over, mens andre må finne ny jobb.  

– 40 prosent av de helt eller delvis ledige er permittert. Hvis du er permittert bør du stille deg selv spørsmålet: Er det realistisk at jeg kommer tilbake til min nåværende jobb? Er svaret nei bør du bruke tiden godt og fylle på med utdanning eller søke på nye jobber, råder Skinnarland.  

Arbeidsledige og permitterte kan øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger i hele 2020, og Regjeringen har også foreslått å forlenge ordningen frem til juli 2021

Gjennom den nasjonale satsningen Utdanningsløftet får ledige og permitterte et tilbud om å fullføre videregående skole gratis. I Oslo er det Utdanningsetaten i Oslo kommune, som har ansvar for satsingen. Søknadsskjema og mer informasjon på Utdanningsetatens nettsider (oslo.kommune.no) 

Det finnes også andre utdanningsmuligheter for permitterte og arbeidsledige. Læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler for å tilby gratis utdanning gjennom ulike nettbaserte kurs (utdanning.no). 

Permitterte og arbeidssøkere bør registrere seg på arbeidsplassen.no 

– Vi oppfordrer også alle permitterte og arbeidssøkere om å registrere jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no, slik at arbeidsgivere som er på jakt etter nye medarbeidere finner dem. Mange permitterte kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere, og kan bidra i dugnaden med å holde samfunnskritiske funksjoner i gang, oppfordrer Sonja Skinnarland.

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 90 11 21 19