Lav ledighet og stor etterspørsel gir rom for å inkludere

– De siste månedene har vi sett et godt arbeidsmarked med lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft. Flere næringer har gjennom NAVs bedriftsundersøkelse rapportert om økte rekrutteringsproblemer, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo.

– Det er mange jobbsøkere registrert hos NAV med både kompetanse og arbeidserfaring, men også mange som trenger den første jobben eller som har vært utenfor arbeidslivet en periode. For de arbeidsgiverne som sliter med å få rekruttert arbeidskraft og som ønsker å inkludere, kan et samarbeid med NAV være en løsning for å få ansatt nye medarbeidere.

Er du arbeidsgiver og ønsker å rekruttere og inkludere? NAV bistår.

Her er et godt eksempel på et samarbeid mellom Nobina og NAV i Oslo, som har ført til arbeid for nye bussjåfører.  

Nedgang i bruttoledigheten

De fem siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo vært helt stabil. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 12 400 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Kraftig nedgang blant ingeniør- og ikt-fag

Selv om vi ser en liten økning i ledigheten totalt sett, går ledigheten kraftig ned blant ingeniør- og ikt-fag. I denne yrkesgruppen synker ledigheten med 18 prosent og det er nå ca. 650 ledige. Blant meglere og konsulenter synker ledigheten med 13 prosent.

Den største økningen i ledighet finner vi blant ledere som har en økning på 56 prosent, mens yrkesgrupper innen helse, pleie og omsorg har 17 prosent flere ledige i mai i år enn for ett år siden.

Flere tall om ledighetsutviklingen i Oslo (pdf)

Store forskjeller mellom bydelene

Den laveste ledigheten finner vi i Nordstrand med 1,6 prosent fulgt av Nordre Aker og Vestre Aker med 1,7 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Søndre Nordstrand med 3,6 prosent eller 688 helt ledige. Deretter følger Stovner med 3,5 prosent og Gamle Oslo med 3,2 prosent.

Av Oslos femten bydeler har kun to en ledighetsnedgang, nemlig Nordstrand og Vestre Aker, begge med en liten nedgang på 2 prosent. Størst økning i ledigheten har Bjerke, hvor det nå er 23 prosent flere ledige enn for ett år siden. I tillegg har bydelene Nordre Aker og Sagene fått langt flere ledige med en økning på henholdsvis 21 og 18 prosent. For de andre bydelene er det bare mindre endringer.

Spesielle forhold – nye arbeidsstyrketall

Det benyttes nå arbeidsstyrke for 2018 i beregning av ledighetsprosent i 2019. De nye arbeidsstyrketallene er for Oslos vedkommende 2,5 prosent høyere enn de tallene som var brukt ved forrige publisering av arbeidsledighet.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.