– Normalt går arbeidsledigheten målt i faktiske tall opp i januar fordi mange avslutter arbeidsforhold og studier i desember, og melder seg ledige hos NAV. Det ser vi i år også, men økningen ved årsskiftet er mindre enn hva den tradisjonelt bruker å være. NAV Oslo har ikke registrert lavere ledighet i januar de siste ti årene. Sammenlignet med januar i fjor går antallet helt ledige ned i et flertall av aldersgrupper, yrkesgrupper og bydeler, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Svak økning i bruttoledigheten 

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo vært svært stabil, men en svak økning på 9 personer eller 0,1 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 12 291 personer. 

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst nedgang i ledighet i Grorud

I bydel Grorud går ledigheten mest ned med hele 24 prosent eller 99 personer sammenlignet med januar i fjor. Det er nå 316 helt ledige i bydelen, tilsvarende 2,3 prosent av arbeidsstyrken som er godt under gjennomsnittsledigheten i hovedstaden. 

Arbeidsledigheten er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 4,4 prosent. Deretter følger bydelene Stovner og Gamle Oslo med 3,4 prosent. Selv om ledigheten er relativt høy i disse bydelene har ledigheten gått ned sammenlignet med fjoråret. Størst økning i ledighet finner vi i bydel Sagene, hvor det er over 100 flere ledige i januar enn for ett år siden. Her økte ledigheten med 15 prosent.

Bydelen Vestre Aker har den laveste registrerte arbeidsledigheten med 1,7 prosent. Deretter følger Nordre Aker med 1,8 prosent og Nordstrand med 1,9 prosent. For disse bydelene er endringen i ledighet liten.

Lav ungdomsledighet

Ledigheten blant de unge under 30 år er i januar på 2,4 prosent av arbeidsstyrken eller 2 552 personer, omtrent det samme som i fjor. 

– I motsetning til de fleste andre fylker i landet er ungdomsledigheten i Oslo lavere enn for de andre aldersgruppene. Dette henger trolig sammen med at Oslo med et variert og stort arbeidsmarked tiltrekker seg mange unge, sier Skinnarland.

Fortsatt god stillingstilgang

Antallet nye stillinger som er registrert av NAV har en liten nedgang fra samme tid i fjor, men fortsatt er stillingstilgangen høy med neste 10 000 utlyste stillinger i kommunen. Yrker innen helse, pleie og omsorg har en økning i stillingstilgangen på 10 prosent og i januar ble det lyst ut over 1 500 stillinger i denne yrkesgruppen. Innen ingeniør- og ikt-fag ble det lyst ut vel 1 800 nye stillinger.

Flere tall om arbeidsmarkedet i Oslo ved utgangen av januar (pdf)

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.