De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 2,6 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 11 902 personer.

– Hittil i år har bruttoledigheten i Oslo gått ned med 4,2 prosent. Siden vinteren 2016 har Oslo hatt en positiv utvikling med jevn nedgang i bruttoledigheten, sier Thone M. Nordlund, fungerende fylkesdirektør i NAV Oslo.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst nedgang for unge under 30 år

Den laveste ledigheten i juni har aldersgruppen under 30 år, hvor 1,9 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er registrert som helt ledig. Deretter følger aldersgruppene 50 år og over (2 prosent) og 30-49 år (2,8 prosent). Se også illustrasjon nederst i saken.

– Det er gledelig å se at ledigheten blant unge under 30 synker i tråd med den generelle ledighetsnedgangen og er betydelig lavere enn den registrerte ledigheten på 2,4 prosent, forteller Nordlund. 

Alle aldersgrupper har hatt en nedgang i antallet helt ledige i juni i år sammenlignet med samme tid i fjor. Aldersgruppene med størst nedgang er unge under 30 år, fulgt av aldersgruppen 30-49 år, og til slutt aldersgruppen 50 år og over med henholdsvis 17, 10 og 6 prosent. Nedgangen utgjør henholdsvis 401 personer, 593 personer og 120 personer.

Ledighetsnedgang i nesten samtlige bydeler

Alle bydeler i Oslo har stabilitet eller nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor.

Lavest ledighet finner vi i bydel Nordre Aker, hvor 1,5 prosent av arbeidsstyrken er helt ledig. Deretter følger bydelene Nordstrand med 1,7 prosent, tett fulgt av Vestre Aker og Ullern, begge med 1,8 prosent. Høyest ledighet finner vi i bydelene Søndre Nordstrand (3,7 prosent), Stovner og Gamle Oslo (begge med 3,3 prosent).

Størst ledighetsnedgang sammenlignet med juni i fjor har Alna med 27 prosent eller 254 færre helt ledige. Deretter følger Søndre Nordstrand med 17 prosent eller 140 helt ledige, og Grünerløkka med 16 prosent eller 179 færre helt ledige. Kun bydel Ullern har en marginal økning i ledigheten sammenlignet med juni i fjor på 3 prosent, det vil si 9 personer. 

Størst nedgang for ingeniør- og ikt-fag

Ledigheten er redusert i 14 av 15 yrkesgrupper sammenlignet med juni i fjor. Nedgangen er størst for helt ledige med bakgrunn fra ingeniør og ikt-fag med 176 færre helt ledige, som er en nedgang på 18 prosent. Yrkesgruppen med nest størst nedgang er bygg og anlegg med 17 prosent eller 124 personer.

I yrkesgruppen meglere og konsulenter har det vært en liten økning i ledigheten på 3 prosent, tilsvarende 14 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

Størst nedgang for menn

Ved utgangen av juni var 4 872 menn og 4 195 kvinner helt arbeidsledige. Det utgjør henholdsvis 2,5 prosent og 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme tid i fjor har ledigheten gått ned med 12 prosent for menn og 9 prosent for kvinner.

Det er noen flere delvis ledige kvinner enn menn. I Oslo er 1 719 kvinner og 1 558 menn delvis ledige. Dette utgjør henholdsvis 0,9 prosent og 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.