– I år har Oslo hatt et stabilt arbeidsmarked med mange ledige stillinger og nesten uforandret ledighet, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. – Det er lyst ut nesten 59 000 stillinger hittil i år, omtrent det samme som i fjor.

Stabil ledighet de tre siste månedene

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og personer i et arbeidsmarkedstiltak i Oslo, vært helt stabil og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er på 12 253 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst økning for de yngste aldersgruppene

Nesten samtlige aldersgrupper har en økning i ledigheten sammenlignet med juni 2018. Ledigheten øker mest for de to yngste aldergruppene. For personer under 19 år økte ledigheten med 56 personer (73 prosent) og for de mellom 20 og 24 år økte ledigheten med 171 eller 27 prosent. Aldersgruppen 40-49 år er den eneste aldersgruppen med en nedgang i antall helt ledige på 2 prosent eller 43 personer.

– Det har kommet inn mange unge under 30 år i arbeidsstyrken det siste året, og dette forklarer delvis ledighetsveksten blant de yngste. Unge under 30 år er en prioritert målgruppe for NAV-kontorene i Oslo, sier Skinnarland.

Ledighetsøkning i nesten alle bydeler

I alle bydeler i Oslo, bortsett fra Grorud og Gamle Oslo, øker ledigheten sammenlignet med samme tid i fjor. Grorud har en liten nedgang på 3 prosent, mens Gamle Oslo har uendret ledighet.

Ved utgangen av juni har bydelene Nordre Aker og Nordstrand den laveste ledigheten i Oslo. Her er 1,7 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledig. Deretter følger bydelene Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 1,8 og 2,2 prosent. Høyest ledighet finner vi i bydelene Søndre Nordstrand med 3,9 prosent fulgt av Stovner med 3,4 prosent og Bjerke med 3,3 prosent.

Flere tall om ledigheten i Oslo (pdf)

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.