– Den registrerte arbeidsledigheten i Oslo har falt jevnt de siste to årene. Andelen helt ledige har falt fra 3,5 prosent i februar 2016 til 2,7 prosent i år, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Nedgang i bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 3,7 prosent. Summen av helt arbeidsledige og tiltaksdeltakere er nå på 12 372 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Nesten samtlige yrkesgrupper har hatt ledighetsnedgang sammenlignet med februar i fjor. Arbeidsledigheten har falt mest innen ingeniør- og ikt-fag, med en nedgang på 20 prosent eller 211 personer. Deretter følger yrkesgruppene industriarbeid (17 prosent), kontorarbeid (15 prosent) og jordbruk, skogbruk og fiske (15 prosent). Det er bare yrkesgruppen undervisning som har en økning i ledigheten med 1 prosent eller 3 personer.

Siden desember 2016 har yrkesgruppen ingeniør- og ikt-fag hatt en nedgang i antallet helt ledige.

– Selv om Oslo i liten grad ble berørt av ledighetsveksten innen oljerelaterte næringer på landsbasis, økte ledigheten for yrkesgruppen ingeniør- og ikt-fag. Høyere aktivitet innen oljebransjen er trolig årsaken til noe av ledighetsnedgangen i ingeniør- og ikt-fag som vi har sett over tid, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Sammenlignet med samme tid i fjor har yrkene sivilingeniører innen geofag, petroleumsteknologi og metallurgi og ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi en stor ledighetsnedgang. Her er nedgangen på henholdsvis 51 prosent og 41 prosent.

Størst nedgang blant de yngste

Alle aldersgrupper har nedgang i ledigheten sammenlignet med februar 2017. Størst nedgang har de yngste aldersgruppene: 19 år og under (31 prosent), 25-29 år (17 prosent) og 20-24 år (16 prosent).

Ledighetsnedgang i alle bydeler

Samtlige bydeler i Oslo har nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med februar i fjor. Bydelene med lavest ledighet er Nordre Aker (1,5 prosent), Vestre Aker (1,7 prosent), Nordstrand (1,9 prosent), Ullern (2,0 prosent), Sagene (2,2 prosent), og St. Hanshaugen (2,4 prosent). Arbeidsledigheten er høyest på Søndre Nordstrand med 4,4 prosent, fulgt av bydelene Stovner og Gamle Oslo med henholdsvis 4,1 prosent og 3,7 prosent.

Størst prosentvis nedgang helt ledige har bydelene Bjerke (17 prosent), Sagene (16 prosent), Grünerløkka (16 prosent) og Frogner (16 prosent).

Flere tall om arbeidsmarkedet i Oslo.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.