Høyt utdanningsnivå blant ledige i Oslo

  • Andel med ingen/ikke oppgitt yrkesbakgrunn har økt
  • Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt
  • Alle andre yrkesgrupper har en marginal lavere andel på grunn av økning for ingen yrkesbakgrunn og ledere
  • Kategorien «Ledere» bør tolkes med varsomhet etter desember 2018.
Bildet gir oversikt over arbeidsledigheten i Oslo i september 2019. Bildet finnes også som pdf under relatert informasjon (oppe til høyre).
Bildet gir oversikt over arbeidsledigheten i Oslo i september 2019. Bildet finnes også som pdf under relatert informasjon (oppe til høyre).