- Vi skjønner at mange har det vanskelig nå og forstår at det er behov for informasjon fra oss om hvordan vi kan hjelpe de som er berørt av koronaviruset, sier Sonja Skinnarland. 

- Det er viktig nå å vise litt tålmodighet, slik at de som trenger oss mest får hjelp først. Vi oppfordrer folk til å begrense besøkene til NAV-kontorene, med mindre det er helt nødvendig. Ta kontakt med oss via nav.no, der gir vi folk god hjelp, sier Sonja Skinnarland. 

Ledigheten for landet er 10,4 prosent. 

Arbeidsledighet: Størst økning innen reiseliv og transport 

Siden 10. mars har økningen vært størst innen reiseliv og transport, hvor ledigheten har økt med 827 prosent. Deretter følger ledere (669 prosent), butikk- og salgsarbeid (606 prosent), serviceyrker og annet arbeid (475 prosent) og meglere og konsulenter (444 prosent). Til sammen har det blitt 26 486 flere ledige innen disse fem yrkesgruppene siden 10. mars. 

I samme periode har antallet helt ledige kvinner steget med 18 933, eller 437 prosent. For menn har ledigheten steget med 20 548 personer, en økning på 362 prosent. Ledigheten er nå på 12,4 prosent for kvinner og 13 prosent for menn.    - NAV har ansvar for å bistå samfunnskritiske bedrifter med rekruttering ved en pandemi. Vi hjelper arbeidssøkere, permitterte og arbeidsgivere med å finne hverandre. Vi ber også alle permitterte om å registrere CVen sin på arbeidsplassen.no, slik at de er tilgjengelig for oppdrag mens de er permitterte. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere, og de må være beredt til å bidra der det trengs. Vi vet at det er flere næringer som har behov for nye medarbeidere, for eksempel innen helse, transport og dagligvarehandelen. På arbeidsplassen.no er det enkelt for arbeidsgiverne å finne rett person, sier Skinnarland. 

Størst økning i bydel Frogner 

Ledigheten øker i hele Oslo, men størst økning siden 10. mars har det vært i bydel Frogner (535 prosent), St. Hanshaugen (527 prosent) og Nordstrand (504 prosent). Økningen har vært minst i Søndre Nordstrand, med 231 prosent flere helt ledige siden 10. mars.  

Det er nå Frogner som har den største ledigheten i Oslo, med 14,7 prosent. Tett fulgt av sentrumsbydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen med henholdsvis 14,5, 14,4 og 14, 3 prosent av arbeidsstyrken. 

•    Se flere tall for Oslo (pdf) 

Søknad om dagpenger 

Den siste uken (17.- 24. mars) har 31 310 personer søkt om dagpenger.  

  • 2 737 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger 
  • 28 573 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering. 

Siden 10. mars er det kommet inn totalt 40 356 nye søknader om dagpenger. 

Må regne med økte saksbehandlingstider 

Sonja Skinnarland forteller at NAV har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker som nå har kommet, samt omdisponert medarbeidere. 

- Selv om vi gjør alt vi kan, må folk regne med økt saksbehandlingstid. Vi har fått rekordmange nyregistrerte som søker om dagpenger og sosialhjelp. Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse i denne situasjonen, sier Skinnarland.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet har løpende kontakt med ansvarlige myndigheter om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen og forenkle saksbehandlingen. Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid. Informasjonen vil fortløpende bli oppdatert på nav.no.  

Hvordan er det å jobbe i NAV nå? 

- Vi er opptatt av å hjelpe folk i denne situasjonen og sikre at de har noe å leve av. NAV opplever en rekordhøy økning i antall nyregistrerte ledige og folk som søker dagpenger. Det er også mange som søker sosialhjelp eller har spørsmål til oss om hva de nå skal gjøre, forteller Skinnarland. 

- Jeg opplever at det er en enorm stor vilje blant medarbeiderne i NAV i Oslo for å bidra til at Oslos befolkning kommer best mulig gjennom denne krisen. Det er mange medarbeidere som nå gjør en kjempejobb for å holde publikumsmottakene åpne, og våre ansatte er alle sammen opptatt av å gi god hjelp til de som trenger det, om de jobber hjemmefra eller på NAV-kontoret, forteller Sonja. 

NAV-kontorene i Oslo holder åpent, men har tilpasset åpningstidene sine noe. De fleste jobber fra hjemmekontor og følger opp brukerne digitalt. 

I begynnelsen av forrige uke hadde NAV-kontorene i Oslo veldig stor pågang i publikumsmottakene, men nå er det færre som oppsøker publikumsmottakene. De som kommer sluses inn i små puljer for å ivareta smittevernhensyn.  

- At vi får færre fysisk besøkende viser at folk bruker NAVs digitale kanaler. Det er vi glad for og vi ber folk fortsette å ta kontakt med oss via nav.no og Ditt NAV, sier Skinnarland. 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.