Arbeidsledigheten for Oslo på samme tid i fjor var også på 2,6 prosent.

Nedgang i bruttoledigheten

De fire siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 3 prosent og er ved utgangen av april på 2,6 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 12 200 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Varigheten går ned blant langtidsledige

Antallet helt ledige i Oslo øker med knappe 200 personer sammenlignet med samme tid i fjor. De som har vært borte fra arbeidsmarkedet en stund, det vil si over ett år, opplever imidlertid at ledigheten har gått noe ned.

– Vi ser at arbeidsmarkedet i Oslo er stabilt og godt. Det er spesielt gledelig at hovedstaden gir muligheter for de som har vært borte fra jobb en stund. Langtidsarbeidssøkere og oppfølgingen av disse er en prioritert gruppe som NAV jobber tett med, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

For de som har vært arbeidsledige i 1 – 2 år har ledigheten sunket med henholdsvis 4 og 3 prosent.

Ledigheten ned i noen yrkesgrupper

Ledigheten er stabil i mange yrkesgrupper. Den eneste yrkesgruppen med betydelig økning er ledere hvor det er over 100 flere ledige enn for et år siden.

Noen yrkesgrupper opplever også nedgang i ledigheten, for eksempel yrker innen ingeniør- og ikt-fag (15 prosent nedgang), meglere og konsulenter samt akademiske yrker (14 prosent nedgang).

Flere tall om ledighetsutviklingen i Oslo (pdf)

Store forskjeller mellom bydelene

Av Oslos 15 bydeler har 11en økning i ledigheten. Størst nedgang i ledigheten finner vi i bydelene i sørøst. De to bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand har begge en nedgang på mellom 3 og 4 prosent. Størst økning finner vi i Sagene hvor ledigheten har økt med 12 prosent, det vil si at det er 75 flere ledige enn på samme tid i fjor.

Den laveste ledigheten finner vi i Nordre Aker med 1,6 prosent, fulgt av Nordstrand med 1,7 prosent og Vestre Aker med 1,8 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Søndre Nordstrand med 4,0 prosent eller 755 helt ledige. Deretter følger Stovner og Gamle Oslo, begge med 3,5 prosent.

 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.