De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 1 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 12 158 personer.  Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Nedgang i samtlige aldersgrupper

De ferske tallene viser at samtlige aldersgrupper har nedgang i ledigheten sammenlignet med samme tid i fjor. Aldersgruppen med størst nedgang er ungdom under 20 år, med 9 prosent nedgang.  

Ledighetsnedgangen for de øvrige aldersgruppene er marginale og omtrent på samme nivå som februar i fjor. 

Ledighetstall i bydelene 

Arbeidsledigheten er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 3,9 prosent eller 745 helt ledige. I tillegg har de fire bydelene Bjerke, Stovner, Alna og Gamle Oslo alle arbeidsledighet over tre prosent. 

Størst nedgang i antall helt ledige har bydelene Grorud med 24 prosent og Vestre Aker med 12 prosent. Ledigheten økte mest i bydel Sagene med 9 prosent. 

Synker mest blant kvinner 

Tallene viser at det er en betydelig forskjell i arbeidsledighetsutviklingen blant menn og kvinner i Oslo. 

Sammenlignet med februar i fjor er ledigheten nær uendret for menn med 1 prosent nedgang, mens antallet helt arbeidsledige kvinner har sunket med 8 prosent. 

Hvor lyses det ut flest stillinger i Oslo? 

I februar 2020 ble det utlyst flest stillinger innen helse, pleie og omsorg og ingeniør og ikt-fag med drøyt 1 200 stillinger innenfor hver bransje, etterfulgt av 850 stillinger innen butikk- og salgsarbeid. Dette samsvarer med hvor det ble utlyst flest stillinger i fjor. 

– Arbeidsmarkedet i Oslo er gunstig for de som har fullført en høyere utdanning eller har fagbrev, for eksempel innen helse og ikt-fag, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

1. mars er frist for å søke videregående opplæring, mens 15. april er frist for å søke høyere utdanning.

– Jeg ønsker også å appellere til arbeidsgiverne i Oslo om å gi alle en jobbmulighet, også de som ikke havner øverst i søknadsbunken av ulike årsaker. Det kan være unge som mangler skolegang, eller personer som har vært utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller språkutfordringer. Sammen med NAV i Oslo kan arbeidsgivere bidra til å inkludere, og få motiverte og dyktige medarbeidere tilbake. Vi i NAV har flere virkemidler som kan brukes i inkluderingsarbeidet, sier Skinnarland. 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på telefon 901 12 119.