Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 4,7 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,5 og 2,7 prosent. 

– Ledigheten i Oslo fortsetter å falle, selv om noen næringer har varslet om oppsigelser i det siste. Nedgangen i permitterte arbeidssøkere er lavere enn foregående uker, og det blir færre permitterte for hver uke som går, forteller Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Det er fortsatt flest helt ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 633 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 2 290 personer, og butikk- og salgsarbeid med 2 039 personer.

Ledighetstall for bydelene 

Totalt er det en nedgang i helt og delvis ledige for samtlige bydeler den siste uken.

Her er nøkkeltall for siste ukes ledighetstall:  

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,3 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Stovner og Alna med henholdsvis 6,2 og 5,8 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre og Vestre Aker, med henholdsvis 2,8 og 3,0 prosent. 
  • Bydel Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand har høyest delvis ledighet med henholdsvis 3,7, 3,5 og 3,5 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker med henholdsvis 2,2, 2,4 og 2,5 prosent.

Se flere hovedtall for Oslo siste uke (pdf).

Permitterte i Oslo

Av de 31 125 helt og delvis ledige er 11 337 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 485 personer sammenlignet med forrige uke. 4 962 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 6 373 av de permitterte er registrert som delvis ledig. 

– Det er bortimot 5000 færre permitterte i Oslo nå enn sammenlignet med toppen i slutten av juni, og de fleste av disse er tilbake i jobb, enten helt eller delvis. Det vil også være noen som ikke lenger er permittert, men som har gått over til å være ordinært arbeidsledige som følge av konkurs eller nedbemanning hos arbeidsgiver. Selv om antallet permitterte går ned, er det mange ganger så høyt som i oktober i fjor da ca. 170 personer var permitterte. Vi må forvente at antallet permitterte vil holde seg høyt ut året, forteller Skinnarland. 

Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 472 personer. Deretter følger serviceyrker, butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid med henholdsvis 1 462, 1 120 og 1 100. 

Her er noen nøkkeltall for permitterte i bydelene:

  • Grorud er bydelen med størst andel permitterte med 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Stovner med 3,4 prosent. 
  • Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 1,9 prosent, fulgt av Sagene med 2,2 prosent. 

– Dersom permitteringen blir langvarig, kan det være lurt å tenke kvalifisering til andre yrker. Det kan gjøre deg bedre rustet til å finne arbeid i andre yrker og bransjer, dersom du skulle miste jobben din. Jeg anbefaler også å se til andre bransjer, og vurdere om du kan bytte yrke eller om du har kompetanse som etterspørres i andre deler av landet. Oslo er fylket med landets høyeste ledighet, og det kan finnes aktuelle jobbmuligheter i andre fylker, sier Skinnarland. 

Se flere hovedtall for permitterte siste uke(pdf).

Utbetalinger under koronasituasjonen

Fra den 9. mars og frem til nå er det utbetalt over 5,3 milliarder kroner i dagpenger, forskudd på dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til rundt 4,2 milliarder. 

 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119