– Nedgangen tyder på at ledighetstoppen er nådd, selv om nye smittebølger kan endre situasjonen raskt. Arbeidsledigheten vil ikke falle like fort som den økte, og vi må regne med at Oslo vil ha høy ledighet i lang tid framover. Fortsatt får vi inn flere hundre søknader om dagpenger fra innbyggere i Oslo hver uke. De fleste nye arbeidsledige som registrerer seg hos NAV oppgir permittering som årsak, men det er også noen som har mistet jobben sin, forteller direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo.

I mars var det 47 707 personer i Oslo som søkte om dagpenger under permittering, og 6 560 personer som søkte om ordinære dagpenger. I april var det 11 193 personer som søkte om dagpenger under permittering, mens 3 378 søkte om ordinære dagpenger.

Register din jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no

–​​​​​​​ Vårt råd til de som blir arbeidsledige eller permittert er å registrere jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no så fort som mulig, slik at de er tilgjengelig for andre jobber. Fra tidligere kriser ser vi at en del venter for lenge med å søke ny jobb, og dermed blir stående langvarig utenfor arbeidsmarkedet, sier Skinnarland.

Flere bransjer har nå meldt fra til NAV om behov for arbeidskraft, som helsevesenet, lager- og logistikkbransjen og jordbruk. På arbeidsplassen.no finner du også informasjon om hvilke stillinger som er etterspurt under koronasituasjonen

–​​​​​​​ For permitterte er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for de som har mistet jobben sin, men permitterte må være villige til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden, sier Skinnarland.

Kombiner dagpenger og utdanning

Regjeringen har nå gjort det enklere å ta utdanning og samtidig motta dagpenger. En midlertidig ordning gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos NAV får utbetalt dagpenger som vanlig. Ordningen gjelder for de som ikke mottok støtte fra Lånekassen på det tidspunktet de ble permittert eller arbeidsledig.

–​​​​​​​ Det er nå langt flere arbeidssøkere enn stillinger. For de som er usikre på om de har en jobb å komme tilbake til, kan det være nyttig å tenke alternativt om jobb og kompetanseheving, oppfordrer Sonja Skinnarland.

Selv om du nå kan ta utdanning og samtidig motta dagpenger, er det fremdeles et krav om at du må være en aktiv jobbsøker og at du må være tilgjengelig dersom du får et jobbtilbud. Den midlertidige ordningen varer i første omgang frem til 1. september.

–​​​​​​​ De som er helt arbeidsledige, kan også etterspørre bistand fra NAV i aktivitetsplanen sin på Ditt NAV på nav.no. Det kan for eksempel være at de trenger kompetansehevende tiltak, slik at de blir aktuelle for ledige stillinger i samfunnskritiske virksomheter, forteller Skinnarland. 

Ledighet fordelt på bydeler

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt arbeidsledige med 11,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet er på 8,8 prosent.

–​​​​​​​ Åtte bydeler har en andel helt ledige som er høyere enn gjennomsnittet for Oslo. Disse er Gamle Oslo, Stovner, Frogner, Grünerløkka, St. Hanshaugen, Alna, Søndre Nordstrand og Bjerke. I den første fasen var det sentrumsbydelene som hadde høyest ledighet, men nå er bildet noe mer blandet med bydeler som Stovner, Alna, Søndre Nordstrand og Bjerke som også har svært høy ledighet, sier Skinnarland. 

Ledigheten er nå høyest i Gamle Oslo hvor 14,2 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, deretter følger Stovner med 13,5 prosent. Nordre Aker og Vestre Aker er bydelene med lavest arbeidsledighet, med henholdsvis 7,4 og 7,5 prosent av arbeidsstyrken. 

Det er også mange personer som har blitt delvis ledige i løpet av perioden siden 12. mars. Oslo er fylket med den nest høyeste andelen av delvis arbeidsledige, med 5,7 prosent av arbeidsstyrken eller 22 079 personer. Bydelene med høyest antall delvis ledige er Grünerløkka, Frogner og Gamle Oslo, med henholdsvis 2 623, 2 304 og 2 184 personer. Bydelene med færrest delvis ledige er Grorud og Stovner, med henholdsvis 694 og 755 personer. 

Infografikk som viser helt og delvis ledige fordelt på bydeler (pdf)

Reiseliv og transport er næringen med flest ledige

De to siste ukene har antallet helt ledige falt i samtlige yrkesgrupper, mens antallet delvis ledige har økt i nesten samtlige yrkesgrupper. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst blant yrkesgruppene serviceyrker og annet arbeid, butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport, med henholdsvis 1 170, 1 126 og 553 personer. For delvis ledige har økningen vært størst i disse tre yrkesgruppene, med henholdsvis 732, 623 og 385 personer

–​​​​​​​ Nå som samfunnet har åpnet litt opp, har flere permitterte gått tilbake til jobb, enten helt eller delvis, sier Skinnarland. 

Det er flest helt ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 11 213 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 6 664 personer, og butikk- og salgsarbeid med 5 881 personer. Fleste delvis ledige finner vi innen serviceyrker og annet arbeid med 3 370 personer. Deretter følger butikk- og salgsarbeid med 3 268 delvis ledige.  

Utviklingen for kvinner og menn

Blant kvinner har antallet registrerte helt ledige gått ned med 2 940 fra 21. april til 5. mai, mens antallet delvis ledige har gått opp med 1 757. Blant menn har utviklingen vært lik. Antallet helt ledige menn falt med 2 320 i løpet av de to siste ukene, mens antallet delvis ledige har økt med 1 110. 

Fortsatt høyest ledighet for de unge

Aldersgruppen med høyest ledighet er de mellom 20-24 år med 17,2 prosent. Arbeidsledigheten er høyest blant menn i aldersgruppen 20-24 år, der 17,3 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledig. 

Flere tall om arbeidsmarkedet i Oslo per 5. mai 2020 (pdf).

Over 30 000 personer i Oslo har fått forskudd på dagpenger 

Siden 12. mars har NAV fått over 400 000 søknader om dagpenger fra permitterte og arbeidsledige over hele landet, og det vil ta tid før alle disse får utbetalt dagpenger. Ordningen som gjør det mulig å søke om forskudd på dagpenger er midlertidig og gis månedsvis. De som trenger et forskudd på dagpenger i påvente av at dagpengesøknaden skal bli behandlet, må derfor søke om forskudd på nytt hver måned. Ny søknad kan sendes inn tidligst en måned etter forrige søknad ble sendt. 

–​​​​​​​  Jeg anbefaler de som fortsatt ikke har fått utbetalt dagpenger om å søke om forskudd på dagpenger. Søknader om forskudd behandles automatisk og penger kommer raskt på konto, sier Skinnarland.

Så langt er det utbetalt 434 millioner kroner i forskudd på dagpenger i Oslo. I alt 30 267 personer i Oslo har til nå fått utbetalt forskudd.

 

For mer informasjon om ledighetstallene, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.