Oslo er fortsatt fylket med den høyeste andelen helt ledige på 13,5 prosent. Ledigheten for landet er på 10,4 prosent.

Flere delvis ledige 

Ved første registrering får alle arbeidssøkere status som helt ledig. De nye arbeidsledige har nå begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige. I Oslo har det medført til en kraftig økning i antallet delvis ledige. 

– Det er fortsatt tilgangen av permitterte som er hovedårsaken til økningen i antallet helt og delvis ledige samlet sett. Det medfører også til at andre bydeler enn før koronakrisen, har fått høy ledighet. Permitteringene rammer spesielt unge mennesker hardt, og bydeler med en ung befolkning har derfor fått en stor økning i antall helt ledige, sier Sonja Skinnarland, direktør NAV Oslo.

Flest ledige innen reiseliv og transport 

Arbeidsmarkedet i Oslo rammes spesielt hardt innenfor yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid. Flest ledige er det innen reiseliv og transport med 11 221 ledige. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 8 169 ledige, og butikk- og salgsarbeid med 7 232 ledige. Personer med yrkesbakgrunn fra disse tre yrkesgruppene utgjør nå ca. halvparten av alle ledige i Oslo.

– Noen må finne seg en ny jobb, mens andre skal tilbake til sin arbeidsgiver når permitteringen er over. Felles for alle, er at vi ber dem om å registrere jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no, slik at de er tilgjengelig for oppdrag. En del permitterte kan ha etterspurt kompetanse som kan bidra til å holde samfunnskritiske funksjoner i gang. Det er flere næringer som har behov for arbeidskraft fremover, som helse, transport, matvareproduksjon og dagligvarehandelen, sier Skinnarland.

Høyest arbeidsledighet blant unge 

Alle aldersgrupper har opplevd en stor økning i arbeidsledigheten de siste ukene. Som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 21,0 prosent. Deretter følger de mellom 25 og 29 år, med 15,9 prosent.

–  Det er flere årsaker til at permitteringene rammer unge mennesker i større grad enn andre aldergrupper. Det handler både om hvilke næringer som har permittert flest og at unge mennesker ofte har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet. Det er mange unge som jobber deltid eller har korte engasjement og vikariater. Unge har også kortere ansiennitet enn sine kolleger, noe som kan spille inn når arbeidsgivere vurderer permitteringer, forteller Skinnarland. 

–  En gledelig nyhet er at Stortinget har vedtatt at lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet, skal få en inntekt på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. For å få tilgang til ordningen, må du søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte, sier Skinnarland. 

Lærlinger vil også kunne benytte seg av løsningen for forskuddsutbetaling av dagpenger fra 20. april, slik at de som ikke har anledning til å vente på lang saksbehandling hos NAV raskt kan få deler av beløpet inn på konto. Mer om ordningen

Høyest arbeidsledighet i Gamle Oslo

Alle bydeler har hatt en kraftig økning i antall helt ledige de siste ukene. Ledigheten er nå høyest i Gamle Oslo, med 15,8 prosent av arbeidsstyrken, deretter følger Stovner (15,5 %) Frogner (15,1 %) Nordre Aker er bydelen med lavest arbeidsledighet, med 9,0 prosent av arbeidsstyrken.

Flere tall om ledigheten i Oslo (pdf)

Besøk oss på nav.no 

Det aller meste kan gjøres digitalt, som å søke om økonomisk sosialhjelp, registrere seg som arbeidssøker, søke om dagpenger eller sende meldekort. 

– Bidra til å hindre smittespredning ved å bruke nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. Dersom du velger å besøke NAVs publikumsmottak, vis hensyn og hold god avstand til andre besøkende og medarbeiderne som jobber der, oppfordrer Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no

Arbeids- og velferdsdirektoratet har løpende kontakt med ansvarlige myndigheter om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen og forenkle saksbehandlingen. Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid. Informasjonen oppdateres fortløpende på nav.no.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.