– NAV i Oslo opplever en rekordhøy økning i antall nyregistrerte arbeidsledige og folk som søker dagpenger. Økningen skyldes først og fremst permitteringer og oppsigelser som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset, sier Sonja Skinnarland, direktør NAV Oslo.

Oslo er fylket med den høyeste ledigheten. Ledigheten for landet er på 10,7 prosent.

– Mange skal tilbake til sin arbeidsgiver etter at permitteringen er over, mens andre må finne ny jobb. Vi ber alle permitterte og arbeidssøkere om å registrere jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no, slik at de er tilgjengelig for oppdrag. Mange permitterte kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere, og kan bidra i dugnaden med å holde samfunnskritiske funksjoner i gang. Det er flere næringer som har behov for arbeidskraft, som helse, transport, matvareproduksjon og dagligvarehandelen. I tillegg har også NAV et stort behov for flere saksbehandlere, sier Skinnarland.

Størst økning innen reiseliv og transport 

Ledigheten øker i samtlige yrkesgrupper. Arbeidsmarkedet i Oslo rammes spesielt hardt innenfor yrkesgruppen reiseliv og transport, hvor ledigheten har økt med 840 prosent, noe som tilsvarer 9 523 personer. Deretter følger butikk- og salgsarbeid (575 prosent) og serviceyrker og annet arbeid (508 prosent). Disse tre yrkesgruppene har til sammen hatt en økning på 22 777 ledige, og personer med yrkesbakgrunn fra disse utgjør nå ca. halvparten av alle ledige i Oslo. 

Med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske har arbeidsledigheten økt minst innen helse, pleie og omsorg, med 187 prosent eller 1 314 personer. Deretter følger barne- og ungdomsarbeid med 189 prosent eller 938 personer. Disse yrkesgruppene hører i stor grad til offentlig sektor og er i mindre grad rammet av tiltakene mot spredningen av koronaviruset.

Høyest arbeidsledighet blant unge kvinner

Sammenlignet med samme tid i fjor har antallet helt ledige kvinner økt med 19 939 flere personer. For menn har ledigheten steget med 23 381 personer. Ledigheten er nå på 13,1 prosent for kvinner og 14,4 prosent for menn.

Alle aldersgrupper har opplevd en stor økning i arbeidsledigheten sammenlignet med samme tid i fjor. Økningen har vært størst blant de under 30 år, særlig blant kvinnene. Som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 23,0 prosent, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen, med 23,9 prosent.

Størst ledighet i Gamle Oslo 

Ledigheten øker i hele Oslo. Det er nå Gamle Oslo som har den høyeste ledigheten i Oslo, med 15,8 prosent av arbeidsstyrken. Tett fulgt av sentrumsbydelene Frogner (15,6), Grünerløkka (15,3), St. Hanshaugen (15,3) og Groruddalsbydelen Stovner (15,3). Nordre Aker har den laveste ledigheten i Oslo, med 9,6 prosent.

– Sentrumsbydelene Gamle Oslo, Frogner, Grünerløkka og St. Hanshaugen har blitt spesielt hardt rammet av tiltakene for å hindre smittespredning. Ledighetsveksten har vært stor blant de unge, og i sentrumsbydelene bor det mange unge folk. I næringene reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid er det mange unge, og dette er næringer hvor mange i Oslo har blitt permitterte, sier Skinnarland.

Mer statistikk om arbeidsmarkedet i Oslo(pdf)

Mulig å søke om forskudd på dagpenger

–  Mange trenger hjelp fra NAV nå. Selv om vi gjør alt vi kan, må folk regne med økt saksbehandlingstid for søknader om dagpenger. Systemene våre må utvikles til å håndtere nye regler og bemanning må på plass til saksbehandling. Derfor er vi glade for å ha fått på plass en ordning fra 30. mars, hvor permitterte og arbeidsledige kan søke om forskudd på dagpenger. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8. april, altså dagen før skjærtorsdag, forteller Skinnarland. 

Benytt nav.no 

Mange NAV-ansatte jobber fra hjemmekontor og følger opp brukerne digitalt. NAV-kontorene i Oslo holder åpent, men har tilpasset åpningstidene sine.

– Det aller meste kan gjøres digitalt, som å søke om økonomisk sosialhjelp, registrere seg som arbeidssøker eller søke om dagpenger. Jeg oppfordrer alle til å bidra til å hindre smittespredning ved å bruke nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. Jeg er stolt av medarbeiderne i NAV i Oslo som står på for å holde publikumsmottakene åpne, slik at de som ikke kan benytte våre digitale tjenester får god hjelp. Dersom du velger å besøke ett av NAVs publikumsmottak, ber jeg om at du viser hensyn og holder god avstand både til andre besøkende og medarbeiderne som jobber der, oppfordrer Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no

Arbeids- og velferdsdirektoratet har løpende kontakt med ansvarlige myndigheter om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen og forenkle saksbehandlingen. Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid. Informasjonen oppdateres fortløpende på nav.no.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.