– Flere permitterte har vendt tilbake til arbeidsplassen sin, nå som samfunnet gradvis åpnes. Vi ser også at færre melder seg som arbeidsledig hos NAV i Oslo. Dette er gledelig for innbyggerne og næringslivet i Oslo, forteller direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo. 

Den siste uken har 1 097 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Oslo. 608 av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Antallet nye arbeidssøkere er på sitt laveste nivå siden de strenge smittevernstiltakene ble satt i verk den 12. mars.

– Mange bedrifter trenger folk til ulike jobber i en periode fremover, og behovet for arbeidskraft vil øke nå som samfunnet åpner opp mer og mer. Mitt råd til de som registrerer seg som arbeidssøkere hos NAV, er å lage en CV og en jobbprofil på arbeidsplassen.no som viser hva du kan jobbe med. Da kan arbeidsgiverne finne deg, sier Skinnarland.

Utviklingen for de delvis ledige

Det er mange personer som har blitt delvis ledige i løpet av perioden siden 12. mars. Oslo er fylket med den nest høyeste andelen av delvis arbeidsledige etter Møre og Romsdal, med 6,4 prosent av arbeidsstyrken eller 24 728 personer.

Det er 11 996 delvis ledige kvinner i Oslo, og 12 732 delvis ledige menn. Det er en økning på 489 kvinner og 395 menn sammenlignet for en uke siden. 

Aldersgruppen med høyest delvis ledighet er de mellom 25-29 år med 7,2 prosent. De med lavest delvis ledighet er aldersgruppen 19 år og under med 1,8 prosent. 

Antallet delvis ledige har økt i 10 yrkesgrupper, og gått ned i 4 yrkesgrupper. For de delvis ledige har økningen i antall personer vært størst i yrkesgruppene reiseliv og transport og serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 626 og 196 personer. Flest delvis ledige finner vi innen serviceyrker og annet arbeid med 3 979 personer. Deretter følger butikk- og salgsarbeid med 3 501 delvis ledige.  

Bydelene med høyest andel delvis ledige er Gamle Oslo, Frogner og Grünerløkka, med henholdsvis 7,2, 7,0 og 7,0 prosent av arbeidsstyrken. Bydelen med færrest delvis ledige er Nordre Aker, med 4,9 prosent av arbeidsstyrken. 

Utviklingen for de helt ledige

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt arbeidsledige med 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet er på 7,1 prosent.

Blant kvinner har antallet registrerte helt ledige gått ned med 1 764 personer den siste uken. Antallet helt ledige menn falt med 2 000 personer i løpet av den siste uken. 

Aldersgruppen med høyest ledighet er de mellom 20-24 år med 13,4 prosent. De med lavest ledighet er aldersgruppen 60 år og over med 6,1 prosent. 

– Det er mange arbeidsledige under 30 år i Oslo, og jeg oppfordrer arbeidsgivere i hovedstaden til å tilby unge en sommerjobb dersom de har mulighet til det. For unge betyr en sommerjobb både ekstra nødvendig inntekt, nyttig erfaring i arbeidslivet og referanse fra en arbeidsgiver som kan gi flere jobbmuligheter andre steder senere. For å gjøre det enklere for arbeidsgiverne har NAV Oslo opprettet en egen sommerjobbtelefon for virksomheter som ønsker å tilby unge sommerjobber, sier Skinnarland.

Det er flest helt ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 9 122 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 5 231 personer, og butikk- og salgsarbeid med 4 694 personer. Den siste uken har antallet helt ledige falt i samtlige yrkesgrupper. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst blant yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 1 109, 575 og 539 personer. 

Ledigheten er nå høyest i bydel Gamle Oslo hvor 11,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, deretter følger bydelen Stovner med 11,5 prosent. Nordre og Vestre Aker er bydelene med lavest arbeidsledighet, med 6,1 prosent av arbeidsstyrken. Andre bydeler med lavere ledigheten enn gjennomsnittet for Oslo er Nordstrand, Ullern, Østensjø, Sagene og Grorud, med henholdsvis 6,7, 7,1, 7,3, 8,5 og 9,6 prosent.

Flere tall om ledighetsutviklingen i Oslo (pdf)

Over 28 000 personer har fått forskudd på dagpenger 

Så langt er det utbetalt 545 millioner kroner i forskudd på dagpenger i Oslo. I alt 28 850 personer i Oslo har til nå fått utbetalt forskudd.

– Det er mange som har mistet jobben sin under pandemien. Det å bli arbeidsledig kan bety økonomiske bekymringer for den enkelte. Vår økonomirådstelefon NAV Gjeldsrådgivning kan gi enkle råd og hjelp til selvhjelp, og du kan være anonym dersom du ønsker det, sier Skinnarland.  

Over 2000 frilansere og selvstendig næringsdrivende har fått kompensasjon

Mandag 4. mai åpnet NAV mulighet for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan søke om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Inntektskompensasjon søkes om etterskuddsvis måned for måned. Hvis du har inntektstap i mai, kan du tidligst søke kompensasjon for denne måneden i begynnelsen av juni.

Det er per 19. mai 2020 utbetalt til sammen 58 millioner kroner til frilansere og selvstendig næringsdrivende i Oslo. I alt har 2 648 personer i Oslo fått kompensasjon. Gjennomsnittsbeløpet er på 22 000 kroner. 

 

For mer informasjon om ledighetstallene, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.