Videre er 3 113 delvis ledige (0,8 prosent) og 2 364 (0,6 prosent) arbeidssøkere er på tiltak i regi av NAV Oslo. 

Høyest ledighet blant menn

5 805 personer eller 3 prosent av den mannlige arbeidsstyrken er registrert som helt ledige i januar. Tilsvarende tall for kvinner er 4 755 personer eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken.  

Lavest ledighet blant de yngste

Arbeidsledigheten er lavest i aldersgruppen 19 år og under med 1,7 prosent eller 154 helt ledige. Ledigheten er høyest i aldersgruppene mellom 30-39 år og 40-49 år med henholdsvis 3,4 prosent og 2,9 prosent. Det utgjør henholdsvis 3 714 og 2 335 helt ledige.
 
Fire yrkesgrupper med mer enn 1 000 arbeidsledige
Blant de 10 560 helt arbeidsledige i januar, er det fire yrkeskategorier som har over 1 000 helt ledige personer. Det er serviceyrker og annet arbeid med 1 272 personer, reiseliv og transport med 1 212 personer, butikk- og salgsarbeid med 1 206 personer og kontorarbeid med 1 105 personer. 

Nordstrand og Nordre Aker har lavest ledighet

Bydelene Nordre Aker og Nordstrand har den laveste registrerte arbeidsledigheten i Oslo med 1,8 prosent. Det utgjør henholdsvis 500 og 497 helt arbeidsledige.
 
Andre bydeler med lav ledighet er Vestre Aker (1,9 prosent), Ullern (2,4 prosent), Frogner (2,6 prosent), Sagene (2,6 prosent) og Grünerløkka (2,7 prosent). 
 
Arbeidsledigheten er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 4,4 prosent eller 831 personer. Deretter følger bydelene Gamle Oslo (3,8 prosent), Stovner (3,8 prosent), Alna (3,4 prosent), Bjerke (3,3 prosent) og Grorud (3,1 prosent).
 

Om tallene 

Tallene for januar 2019 er ikke sammenlignbare med januartallene i 2018, og er årsaken til at vi ikke oppgir endringstall i pressemeldingen.
 
Statistikkbruddet skyldes at NAV i november 2018 åpnet en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg på nav.no. Det gjør registreringen mindre omfattende for den enkelte og det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg og til de kommer inn i statistikken. Dette gir også en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville vært der.
 
Hensikten med den nye registreringsløsningen er at færre skal oppleve registreringen som et hinder for å komme ut i aktiv jobbsøking. Arbeidssøkere kan begynne med egne jobbsøkingsaktiviteter med en gang og blir raskere disponible for arbeidsmarkedet.
 
Grunnet statistikkbruddet publiserer vi inntil videre ikke sesongjusterte tall for Oslo.
 
For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.