– Arbeidsledigheten har gått ned i samtlige bydeler i Oslo sammenlignet med samme tid i fjor. Det går bra i arbeidsmarkedet i Oslo, og vi i NAV Oslo er spesielt fornøyde når vi ser at ledigheten går mest ned i de yngste aldersgruppene, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Nedgang i bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 3,3 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 12 210 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst ledighetsnedgang i Groruddalen

Samtlige bydeler i Oslo har nedgang i antall helt ledige sammenlignet med mars i fjor. Størst ledighetsnedgang har bydelene Grorud, Alna og Stovner, med henholdsvis 26, 21 og 15 prosent.

Syv av bydelene i Oslo har en ledighet som ligger under både gjennomsnittet for Oslo og for landet. Disse er Nordre Aker (1,5 prosent), Vestre Aker (1,7 prosent), Nordstrand (1,8 prosent), Ullern (2,0 prosent), Sagene (2,2 prosent), St. Hanshaugen (2,3 prosent) og Frogner (2,4 prosent). Høyest ledighet har bydelene Søndre Nordstrand og Stovner, hvor henholdsvis 4,4 og 4,0 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledig.

Nedgang i alle yrkesgrupper

Ledigheten går ned i samtlige yrkesgrupper sammenlignet med mars i fjor. Arbeidsledigheten har falt mest innen jordbruk, skogbruk og fiske, med en nedgang på 22 prosent eller 20 personer. Deretter følger yrkesgruppene kontorarbeid, samt ingeniør- og ikt-fag som begge har en nedgang på 18 prosent. Nedgangen er minst i yrkesgruppen butikk- og salgsarbeid med 1 prosent eller 9 personer.

Lav ungdomsledighet

Alle aldersgrupper har nedgang i arbeidsledigheten, bortsett fra de som er 60 år og over. I denne aldersgruppen har ledigheten økt med 4 prosent eller 19 personer sammenlignet med samme tid i fjor. Ledighetsnedgangen er størst i aldersgruppene 19 år og under (29 prosent) og 20-24 år (17 prosent). Deretter følger aldersgruppene 30-39 år (15 prosent), 25-29 år (14 prosent), og 50-59 år (8 prosent) og 40-49 år (7 prosent).

Arbeidsledigheten er lavest blant de yngste og eldste med 1,0 prosent i aldersgruppen 19 år og under, og 1,9 prosent i aldersgruppen 60 år og over. Arbeidsledigheten i de øvrige aldersgruppene er: 20-24 år (2,1 prosent), 25-29 år (2,3 prosent), 50-59 år (2,4 prosent), 40-49 år (3 prosent), 30-39 år (3,2 prosent).

Flere tall om arbeidsledighet i Oslo per mars 2018.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.