– Det finnes ofte mer i arbeidssøkere enn hva CV-en tilsier. Det er viktig å ha tillitt til arbeidstakere, selv om det måtte befinne seg enkelte «hull» i CV-en. Vi har med jevne mellomrom behov for nye arbeidstakere og ønsker at vi sammen med NAV kan skape suksesshistorier, sier Erik Espeland, prosjektleder i NorgesTaxi. 

Så langt er tre unge personer ansatt som trafikkledere på kundesenteret, via samarbeidsavtalen. Å kunne multitaske og takle et høyt stressnivå er viktig, for på kundesenteret er det høyt tempo, med trafikkavvikling, planlegging og koordinering og bistand av sjåfører og kunder.

– Vi ser etter de som er nytenkende, ivrige og inkluderende. Norgestaxi utfører et viktig samfunnsoppdrag og vi har behov for arbeidssøkere som forstår viktigheten og alvoret i dette. Et godt og motiverende arbeidsmiljø gjør det også lettere for nyansatte å finne seg til rette i bedriften. Og NAV legger til rette med egne veiledere for kandidatene slik at vi sammen kan legge et opplæringsløp, og få god hjelp til utvikling og oppfølging underveis, forteller Erik. 

Simen From, markedskontakt i KAM-teamet i NAV Oslo, er fast kontaktperson for samarbeidet ved kundesenteret. NAV Oslos KAM-team håndterer byovergripende,inkluderende samarbeidsavtaler med virksomheter i Oslo, som er en del av arbeidet med inkluderingsdugnaden

Erik Espeland anbefaler andre bedrifter i hovedstaden som trenger flere ansatte å gjøre det samme som dem: 

– Vi har god erfaring med NAV-samarbeidet og vil absolutt anbefale andre bedrifter til å prøve ut en liknende ordning. Forhåpentligvis kan dette samarbeidet bære frukter og utvides til andre regioner i landet for vår del, sier Erik.