Om bord får de unge prøve ulike arbeidsoppgaver, og målet er ny motivasjon og egendrive til å for eksempel fullføre videregående skole, starte utdanning eller bli en aktiv jobbsøker.

«Windjammer» er et helt spesielt avklaringstiltak for unge som står i fare for havne i en utenfortilværelse, og et at av NAV Oslos tiltak for å hjelpe unge et skritt nærmere arbeidslivet. 

På Christian Radich bor ungdommene tett, uten mobiltelefon men med faste rutiner, 8 timer arbeidsdag og en rekke nye erfaringer og mestringopplevelser, under veiledning og ledelse av et team med både pedagogisk tyngde og solid praktisk erfaring fra arbeid med ungdom. 

Deltakerne får utfordre seg selv – også i høye bølger, med klatring i masta og fysisk arbeid (og joda, noen kan også bli litt sjøsyke innimellom…). I tillegg får de tilbud om en rekke yrkesworkshops, som akuttmedisin, maskinist, tømrer, styrmann, kokk, yoga, film/foto og båtsmann.

Livsmestring og unike opplevelser

Prosjektleder Siri Elvsborg ved stiftelsen Christian Radich forteller at samarbeidet med NAV er noe de er veldig stolte av.

- Essensen i "Windjammer" er livsmestring, sosial trening, samhold og bygging av nytt nettverk gjennom en intens og unik opplevelse. 

Hun forteller om gode erfaringer fra tidligere gjennomføringer:

- Tilbakemeldingene vi får fra deltakere er at de blir møtt med respekt, som likeverdige og voksne. De blir stilt krav til, må forholde seg til rutiner og regler, får bedre søvn og matrutiner. Og ikke minst, de får nye venner og en opplevelse for livet, sier Siri.