- Vi ønsker et langt og fruktbart samarbeid med NAV Nordre Aker. Vi er svært fornøyd med samarbeidet, og vi vil gjerne fortsette å inkludere og gi unge muligheter hos oss, sier Marianna Novicka, HR- og rekrutteringsansvarlig ved de aktuelle McDonalds-filialene.

Mangler skolegang eller har språkutfordringer 

Målgruppa for samarbeidet er unge under 30 år som sliter med å få seg jobb av ulike årsaker. Grunner kan for eksempel være mangel på fullført skolegang eller språkutfordringer som gjør at de ikke havner øverst i søknadsbunken ved ordinære ansettelser. 

Shehroze Ahmad, markedskontakt ved NAV Nordre Aker og McDonalds kontaktperson i samarbeidet, forteller at flere av de rundt 20 ungdommene har fått fulltidsstillinger, mens andre jobber 50 eller 70 prosent hvis det passer bedre for dem i kombinasjon med skole, eller av hensyn til helseutfordringer. Flere har også startet med deltidsstillinger og gått over til fulltid når de er klare for det. 

- McDonalds har vært veldig fleksible og viser at de ønsker å gi alle en sjanse. Det er også muligheter for å avansere i stilling og ansvar, ved for eksempel å bli opplæringsansvarlig eller skiftleder etter hvert, forteller Shehroze. 

Fast kontaktperson 

Alle intervjurundene blir arrangert av NAV Nordre Aker. De aktuelle kandidater starter enten med arbeidstrening med mulighet for jobb etter for eksempel tre måneder, eller de går rett i jobb.  Marianna setter pris på å ha en fast kontaktperson på NAV Nordre Aker og hun opplever at det gjør samarbeidet lettere.

- Det gjør det enkelt å kommunisere og få hjelp. NAV-kontoret har også gjort mye av forhåndsarbeidet ved å intervjue kandidater og kvalitetssikre at de er riktige kandidater til serviceyrket. Det gjør at vi får gode kandidater som passer hos oss, forteller Marianna. 

Mulighet for mentor og lønnstilskudd

Shehroze har jevnlige samtaler med både deltakerne og arbeidsgiver underveis.

- Av og til ser vi at noen kan ha behov for en mentor for å bli tryggere i arbeidsoppgavene. Da har vi mulighet til å frikjøpe en kollega som kan gi litt ekstra støtte og veiledning i en avtalt kortere periode. Støtte til mentor er et av verktøyene NAV kan bruke for hjelpe folk over i jobb, forklarer Shehroze.

Når McDonalds ansetter, vil noen av personene fortsatt ha behov for litt tilrettelegging i en overgangsperiode før de fyller produktivitetskravene. Noen kan for eksempel ha behov for mer språktrening. NAV Nordre Aker kan da i samarbeid med McDonalds avtale lønnstilskudd i for eksempel to måneder. 

- Det innebærer at vi er med og spleiser på lønna i den avtalte perioden for å dekke produktivitetstapet. Hvis det er språkutfordringer som er problemet, har språknivået ofte fått et betydelig løft etter bare en kort periode. Det gjør at deltakeren er i full sving uten videre tilskudd fra NAV, forklarer Shehroze.

Alle NAV-kontorene i Oslo har markedskontakter som kan kontaktes av virksomheter som ønsker å samarbeide om å inkludere de som står et stykke unna arbeidsmarkedet.