Unge blir kodeinstruktører – får opplæring digitalt

I prosjektet «Koding og arbeid» læres NAV-registrerte ungdommer i Oslo opp til å bli kodeinstruktører, slik at de kan lære barn å kode egne spill. Under koronaen har prosjektet kastet seg rundt og planlegger nå å tilby ungdommene digital opplæring for å bli kodeinstruktører. 

Gjennom «Koding og arbeid» får ungdommer som følges opp av NAV Grorud, NAV Alna og NAV Gamle Oslo opplæring i hvordan de kan bli gode kodeinstruktører og lage enkle spill i programmeringsspråket Scratch. 

Når koronaen kom i midten av mars ble alle planlagte samlinger og opplæring av nye kodeinstruktører lagt på is. Men nå planlegges det heldigitale opplæringsløp for nye kodeinstruktører. 

– Dette synes vi er veldig spennende, og vi er glade for å være delaktige. De involverte fra NAV Grorud er engasjerte og gleder seg til å komme ordentlig i gang, forteller enhetsleder ved NAV Grorud, Ingeborg Isaksen

Kastet seg rundt

Undervisningsopplegget vil følge samme mal som tidligere, og instruktørene vil lære det de trenger for å kunne lære bort koding.

– Vi kastet oss rundt og fant en ny måte å videreføre prosjektet på. Nå er rekruttering av nye instruktører i full gang, og vi kjører digitale intervjuer. De nye instruktørene vil bli lært opp via digitale løsninger, forteller prosjektleder Lars Toft ved NAV Alna.  

Testing av denne måten å ha opplæring på er allerede utført i tre runder, og det gjenstår noe kvalitetssikring før opplegget er spikret for opplæring av en ny gruppe kodeinstruktører. 

– Vi synes det er viktig å ikke stoppe opp, selv om hverdagene er helt endret for mange og forutsetningene for å få utdannet flere kodeinstruktører er annerledes. Det er da vi må tenke alternativt, slenge oss rundt og rigge til et opplegg tilpasset situasjonen vi er i, sier Lars Toft. 

Løft for selvfølelsen 

– Vi vet fra tidligere kodekurs at det gjør noe med ungdommene som får denne sjansen, det at de plutselig innehar en rolle som den som lærer bort, som kan noe og som kan formidle. Det gir et løft for selvfølelsen, fortsetter Toft og legger til: 

– Og kanskje er det litt ekstra viktig å ha noe å drive med akkurat nå, som verden ellers har stoppe opp litt om man ikke har jobb eller skole å gå til. 

Planlegger kodekurs for barn  

Når det intensive opplæringsløpet er fullført, er de nye kodeinstruktørene klare for å gjennomføre kodekurs for lokale barn mellom 8-12 år, hvor barna lærer seg å lage spill ved hjelp av koding på datamaskinen.  

Hvordan dette skal skje fremover er ikke helt avklart ennå. Prosjektleder Lars forteller at de ser på mulighetene for å gi digital opplæring til barn, både de som fremdeles sitter på hjemmeskole, men også de som er tilbake på skolen i mindre grupper. 

Første jobb for mange

For flere av ungdommene vil det å være kodeinstruktør være deres første jobb. Prosjektet ønsker å bidra til at ungdommene får brukt sin nye kompetanse i andre prosjekter slik at det er begynnelsen på noe mer. 

– Det er utrolig mye læring for ungdommene når de får et reelt arbeidsforhold. I stedet for å lære om arbeidskontrakter, skatt og arbeidslivskultur i teorien, «kaster» vi dem heller ut i det, forteller prosjektleder Lars Toft. 

Om prosjektet 

Prosjektet ønsker å lære opp ungdommene til å bli kodeinstruktører for å forberede og motivere dem til utdanning og arbeid, og vise dem at teknologi, koding, programmering og pedagogikk kan være morsomt og spennende. Målet er at ungdommene på sikt skal få brukt den nye kompetansen i jobb eller i videre utdanning. 

Delprogram sysselsetting i Områdesatsingen i Oslo bistår og finansierer prosjektet. Den frivillige bevegelsen «Lær Kidsa Koding» er samarbeidspartner, og hjelper til med sin erfaring og kompetanse knyttet til å lære barn programmering. 

Etter tre piloter ved NAV Alna, er prosjektet nå utvidet til å også innebære NAV Gamle Oslo og NAV Grorud. Prosjektet er tilgjengelig for unge mellom 18-30 år som får oppfølging av NAV i bydelene. Ungdommenes bakgrunn og situasjon varierer i stor grad, men felles for alle er at de er nysgjerrige og motiverte for å kombinere teknologi med barne- og ungdomsarbeid. 

Lars Toft ved NAV Alna er prosjektleder for "Koding og arbeid".
Lars Toft ved NAV Alna er prosjektleder for "Koding og arbeid".