Tett samarbeid gir resultater

Foto til artikkel Artur og Vegard.JPG
Inkluderende arbeidsgiver og motivert arbeidstaker: Vegard Furuset Jenssen og Artur.