Statlige virksomheter i Oslo opplever god hjelp i inkluderingsdugnaden

Harald Norberg, kontaktpunkt mot statlige virksomheter i Oslo og John Markant, leder av markedsarbeidet i Oslo.
Harald Norberg, kontaktpunkt mot statlige virksomheter i Oslo og John Markant, leder av markedsarbeidet i Oslo.