Språkutfordringer ingen hindring

Linda Kristine Hanssen, avdelingssykepleier ved Manglerudhjemmet, sammen med Beata Zurawska som har fått jobb som helsefagarbeider.
Linda Kristine Hanssen, avdelingssykepleier ved Manglerudhjemmet, sammen med Beata Zurawska som har fått jobb som helsefagarbeider.