Beata Zurawska er sykepleier fra Polen og kom til Norge da mannen hennes fikk jobb her. Hun er en av mange minoritetsspråklige som har solid utdanning og erfaring fra hjemlandet, men som har vansker med å få jobb på grunn av språkutfordringer eller problemer med å orientere seg i et annerledes arbeidsmarked. 

Beata fikk imidlertid tilbud om å delta på kurset «Kompetansehevende helsefag for minoritetsspråklige» via NAV Østensjø og NAVs tiltaksarrangør Kompetansesenteret Feiring.

Kurset hjelper til med systematisering, tilpasning og formalisering av kompetanse for arbeidssøkere med helseerfaring fra utlandet. Det ble døråpneren Beata trengte for å kunne bruke sin helsekompetanse i det norske arbeidslivet. I forkant hadde hun jobbet en periode som renholdsassistent i usikre og mindre stillingsprosenter.

Dette ble også en vinn vinn-situasjon for Oslo, da hovedstaden har behov for kvalifisert helsepersonell.

Bratt læringskurve

Kurset Beata startet på har gode resultater og sluser flere kvalifiserte helsearbeidere inn i arbeidsmarkedet. På kurset lager hver enkelt deltaker sin egen plan og setter seg mål. For mange deltakere er det viktig å bygge et nettverk, finne praksis og skaffe en deltidsjobb på veien mot fast jobb.

For Beata ble språktrening viktig, og hun oppsøkte selv Manglerudhjemmet og spurte om mulighet for praksis.

− Beata har hatt en bratt læringskurve i norsk og utviklingen har vært fantastisk å følge. Utrolig gøy, sier Linda Kristine Hanssen, avdelingssykepleier ved Manglerudhjemmet, som driftes av Unicare.

Hun forteller at Manglerud sykehjem er opptatt av mangfold og inkludering, og at dette er berikende for dem som arbeidsplass. Hun beskriver Beatas faglige nivå som høyt og at hun er en dyktig helsefagarbeider for Manglerudhjemmet.

− I en ansettelsesprosess stiller vi høye krav til både kompetanse og språk. Helsepersonell som er her på språktrening har ofte høy faglig kompetanse fra hjemlandet, men har behov for praksis for å forbedre språk og tilpasse seg arbeidskulturen i Norge, forteller Linda.

Aksept for å be om hjelp

Beata legger ikke skjul på at situasjonen føltes vanskelig i starten og at hun var nervøs. Linda så derimot en potensiell medarbeider med både ro og energi, og som ville passe godt inn på Manglerudhjemmet. Men som måtte jobbe med språket.

− Det er aksept her for at jeg kan be om språklig assistanse av og til. Og alle hjelper, sier Beata.

Hun opplever at hun får god støtte fra kollegene sine. I tillegg fremhever hun bistanden hun har fått fra sine tidligere veiledere ved NAV Østensjø og tiltaksarrangøren som holdt kurset. 

− Språket kan fortsatt være en utfordring i enkelte situasjoner, men Beata er flink til å gi beskjed slik at vi kan veilede henne. I demensomsorgen er non-verbal kommunikasjon vel så viktig, kanskje viktigere enn den verbale kommunikasjonen. Ved en ansettelsesprosess er det flere faktorer som er sentrale, men du må ha den rette personligheten for å jobbe i demensomsorgen. Og det har Beata, sier Linda.