Securitas ønsker å ansette i samarbeid med NAV i Oslo

Securitas trenger stadig nye vektere. Nå har de inngått en «Vi inkluderer»-avtale med NAV i Oslo, for å inkludere de som har vært utenfor arbeidslivet en stund eller har nedsatt arbeidsevne.

– Vi har god erfaring med å ansette arbeidssøkere som av ulike grunner har kjent på et utenforskap, eller som har måttet endre retning i yrkesvalget sitt. Tilbake får vi topp motiverte arbeidstakere, sier Marianne Larsen i Securitas. Hun jobber med rekruttering og er kontaktperson for "Vi inkluderer»-avtalen.

– Både bakgrunn og tidligere arbeidserfaring gjør også at folk har med seg mye nyttig erfaring og perspektiv inn i vekteryrket. Det gjør de godt egnet i møte med ulike mennesker, sier Marianne.

Garanterer jobb i etterkant av opplæringskurs

Gjennom samarbeidet med NAV i Oslo inviterer Securitas aktuelle kandidater til jobbintervju. Arbeidssøkerne kan komme fra alle NAV-kontorene i Oslo, og på forhånd er det avklart hva jobben går ut på og krever, og om dette kan passe arbeidssøkeren.

I etterkant av intervjuene starter aktuelle kandidater på et fem ukers internt opplæringskurs hos Securitas, og de garanterer minimum 50 prosent fast betalt stilling etter gjennomført kurs.

I NAV Oslo følger Simen From opp samarbeidsavtalen, og han er også kontaktperson for Securitas.

Personlig egnethet og motivasjon viktig

Securitas ønsker fortløpende å treffe arbeidssøkere som er motiverte for å jobbe med mennesker i ulike situasjoner. Marianne er glad for den nye samarbeidsavtalen om inkludering, og tror at den vil bidra til å gjøre rekrutteringsprosessen både mer effektiv og treffsikker.

– Vekteryrket passer godt for personer som trives med varierte arbeidsoppgaver og som liker å hjelpe andre mennesker, da spiller det ingen rolle om du for eksempel har «hull i CVen» eller nedsatt arbeidsevne. Vi ser etter personlig egnethet, tilfredsstillende vandel og motivasjon for å gjøre en god jobb. I tillegg må de som skal jobbe hos oss etterleve og identifisere seg med våre tre verdier som er ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet, sier Marianne.

Hun har ett tips til andre arbeidsgivere som ønsker å bidra til god inkludering:– Se enkeltmenneskene med deres fulle potensiale, og gi de som ønsker det en sjanse!

Marianne Larsen i Securitas jobber med rekruttering og er kontaktperson for "Vi inkluderer»-avtalen.
Marianne Larsen i Securitas jobber med rekruttering og er kontaktperson for "Vi inkluderer»-avtalen.