Securitas og NAV Oslo: Sammen om inkluderende rekruttering

Terje, vekter med yrkeserfaring og Marianne Larsen, Securitas.