Inkluderingsdugnaden ble lansert av Solberg-regjeringen juni 2018 og handler om å inkludere de som står et stykke unna arbeidslivet, særlig unge, i et samarbeid mellom den enkelte selv, NAV, arbeidsgiverne og helsevesen og utdanning. 

Krav om minimum halv stilling 

De nye samarbeidsavtalene er byovergripende og beskriver hvordan veien mot ansettelse skal skje i samarbeidet mellom NAV i Oslo og de aktuelle virksomhetene. Det kan enten skje direkte til jobb eller via kvalifiserende løp. 

Samarbeidet er om personer i hele Oslo som står et stykke unna arbeidslivet i av ulike årsaker. Det kan for eksempel handle om unge som mangler skolegang, språkutfordringer eller helseproblemer. 

Etter hvert i 2019 ble det stilt krav i avtalene at de som får jobb skal ha minimum 50 prosent fast betalt stilling. 

- Vi blir enige med arbeidsgiverne om at folk skal bli ansatt i minimum halv stilling for deretter å øke stillingsprosenten ved behov. Virksomheter kan også sette stillingsprosenten høyere enn 50 prosent fra starten av, men vi ønsker å sikre et minimum og at vi er enige om at samarbeidet handler om faste stillinger, forteller John Markant i NAV Oslo. 

Døråpnere for inkludering

NAV Oslo har et team som håndterer de byovergripende samarbeidsavtalene, og som ledes av John Markant. Teamet er kontaktpersoner ut mot virksomhetene som tegner avtalene, og sammen med arbeidsgiverne fungerer de som døråpnere for inkludering. 

I fjor (2019) førte de nye byovergripende samarbeidsavtalene til at nær 100 personer kom i jobb i Oslo: 

  • 65 faste stillinger
  • 36 ringvikarer 

Teamet samarbeider med NAV-kontorene i Oslo om å identifisere aktuelle samarbeidsbedrifter, samt finne aktuelle personer til virksomhetene.

Utgangspunktet for inkluderingen er bedriftenes behov for arbeidskraft.