Markedskontakt Fadila Mahnin ved NAV Grünerløkka skryter av den inkluderingsvillige arbeidsgiveren. 

- Jeg opplever å ha et godt samarbeid med arbeidsgiveren som er villig til å inkludere personer via NAV som står utenfor arbeidslivet. For meg er det viktig å bli godt kjent med bedriftens verdier, og ikke minst kjenne til deres krav. De skal være trygge på å få gode avklarte kandidater, slik at de kan spare mye tid på rekrutteringsprosessen, sier Fadila.

Til grunn for det gode samarbeidet ligger en samarbeidsavtale om rekruttering og inkludering, som ble fornyet nå i høst. Bedriften har i alt 60 ansatte, med behov for medarbeidere innen både lager, butikk, service og drift.

Fadila forteller at lønnstilskudd har vært et godt virkemiddel i opplæringsperioden, og vært innvilget ut fra kandidatens behov. Lønnstilskudd er et virkemiddel som innebærer at NAV kan spleise på lønna til personen i en avtalt periode, for å bidra til inkludering inn i arbeidslivet. 

Personene som nå har fått jobb hadde i utgangspunktet vansker med å få fotfeste i arbeidslivet på grunn av hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne, med opplæringsbehov. 

Liene Leimane er butikksjef hos byggevarehuset Duri Fagprofil og er fornøyd med samarbeidet om rekruttering og inkludering

- Samarbeidet med NAV gjør det enklere i ansettelsesprosessen, og vi unngår feilansettelser. Vi erfarer å få gode medarbeidere som har et stort ønske om å gjøre en god jobb, forteller Laimane.

Alle NAV-kontorene i Oslo har egne markedskontakter, slik som Fadila, som jobber ut mot arbeidsgivere i hovedstaden for å samarbeide om inkludering.