– Som markedskontakt i NAV i Oslo jobber jeg mye ute hos ulike arbeidsgivere for å etablere kontakt og rede grunnen for et godt samarbeid med NAV, forteller Nancy, som er ansatt ved NAV Nordstrand. 

Hun er en av NAV i Oslos mange markedskontakter, som er døråpnere for jobbsøkerne. Markedskontaktene er ofte det første ansiktet arbeidsgiverne møter i inkluderingssamarbeidet med NAV.

Oppfølging og virkemidler

– Jobben min er å lytte og se arbeidsgivers behov for bemanning, og matche dette mot ulike kandidaters kompetanse og behov. Deretter skreddersyr vi opplegg med mål om jobb. Jeg samarbeider med veilederne på NAV-kontoret om dette, og det er veileder som følger opp jobbsøker videre i samarbeidet med arbeidsgiver, sier Nancy.

– Jeg ønsker å bidra til at folk får fast jobb og at de får mulighet til å greie seg selv. NAV har ikke jobbene, så vi i NAV må samarbeide med ulike virksomheter for å få til dette. Tilbake får virksomhetene dyktige ansatte og slipper lange rekrutteringsprosesser, sier Nancy. 

I tillegg til å følge opp virksomheten og jobbsøker, har NAV-kontorene flere virkemidler som kan være aktuelle for å gjøre overgangen til varig jobb smidigere og tryggere. Lønnstilskudd er ett av dem, og innebærer at NAV i en avtalt periode spleiser på lønna til den nye arbeidstakeren sammen med arbeidsgiveren. Ett annet virkemiddel er at NAV frikjøper en ansatt på den aktuelle arbeidsplassen, som da blir mentor og en ekstra støtte for arbeidssøkeren. Mange opplever at dette er gode tiltak i en overgangsperiode.

– Gi folk en mulighet

Når det er tillit i bunn er det lettere å få til et godt samarbeid, tross for eksempel manglende formell kompetanse, «hull» i CVen eller språkutfordringer hos jobbsøkerne, erfarer Nancy.

Hun har en oppfordring til virksomheter i Oslo:– Vi er alle mennesker, og vi kjenner alle noen som trenger det lille ekstra for å komme inn i arbeidslivet, eventuelt tilbake til jobb. Vær uredd, legg hjerte frem og ta sjansen på å være en inkluderingsbedrift. Be om et uforpliktende NAV-møte, så ser vi sammen på mulige inkluderingsalternativer.Arbeidsgivere i Oslo som ønsker å bidra med arbeidsinkludering kan ta kontakt med NAV Oslos markedskontakter. Interessert i arbeidsinkludering? Følg NAV Oslo på LinkedIn