Personene som har fått jobbmulighet var ikke de som vanligvis havner øverst i bunken når virksomheter skal ansette: De hadde i utgangspunktet lite skolegang og «hull» i CV-ene sine, og enkelte hadde heller ikke arbeidserfaring fra Norge. Utfordringen var å få mulighet til å vise seg som gode arbeidstakere.

Trenger inkluderende arbeidsgivere

– Samarbeidet vårt med Eurest Konferanse & Selskap viser at det nytter, sier Einar Lødemehl, enhetsleder for NAV Bjerke.

– Uten inkluderende arbeidsgivere får vi ikke gjort samfunnsoppdraget vårt i NAV, som handler om å bistå slik at flere folk får varig jobb.

Han er svært fornøyd med samarbeidet med Eurest Konferanse & Selskap og sier at NAV trenger slike arbeidsgivere som gir folk en sjanse selv om CV-en ikke er perfekt.

Grete Mo, markedskontakten ved NAV Bjerke, har koordinert samarbeidet mellom NAV og arbeidsgiver. Hun forteller at av rundt 40 personer som har startet med arbeidstrening har halvparten endt opp med jobb i andre enden, enten som faste ansatte eller som vikarer. De som har fått jobb har hatt et genuint ønske om å jobbe som for eksempel kantinemedarbeider, konferansevert eller innen renhold.

Mål om fast ansettelse

Irene Wisløff er driftsleder i Eurest Konferanse & Selskap. I samarbeidet med NAV Bjerke har de gitt bred opplæring hvor praksiskandidatene ofte har fått prøve seg på flere typer stillinger og yrker i ulike avdelinger, for å øke muligheten for ordinær jobb.

– Inkludering krever innsats fra begge parter – alle må ha et genuint ønske om at målet skal være fast ansettelse. Når vi lykkes med dette og fullført praksisperiode ender i fast arbeidsavtale er dette til stor glede for både oss som arbeidsgiver og den det gjelder. I tillegg jobber vi i en bransje som stadig er i utvikling og behovet for nye og dyktige arbeidstakere er alltid der, sier Irene.

Anbefaler andre virksomheter å bidra på samme måte

Irene vektlegger at det å få folk i arbeid er en vinn – vinn-situasjon. Det er bra for virksomheten, for samfunnet, og ikke minst for den enkelte som får mulighet til å skape en bedre fremtid for seg og sine.

– Utenforskap er et samfunnsproblem og vi har alle et ansvar for å redusere dette. Vi vet at det å havne utenfor arbeidslivet ofte har store negative konsekvenser på flere arenaer i livet. Av egen erfaring vet jeg at følelsen av utenforskap kommer raskt, forteller Irene.

– Vi har alle et ansvar for å se mennesket, samt våge å gi folk en sjanse. Det å kunne se muligheten og gleden for at vår ekstra innsats kan føre til faste og dyktige arbeidskollegaer, det gjør at det er verdt det. Det er sammen vi er best, sier Irene, som oppfordrer andre virksomheter til å bidra til arbeidsinkludering.

Gi folk en sjanse selv om CV-en ikke er perfekt

Direktør i NAV Oslo, Sonja Skinnarland, oppfordrer arbeidsgiverne i Oslo om å bidra i regjeringens Inkluderingsdugnad som ble lansert i fjor. Dugnaden handler om å inkludere de som vanligvis ikke ligger øverst i søknadsbunken når bedriftene skal ansette. Både det offentlige og arbeidslivet er involvert og har et ansvar for å få dette til.

– Kan flere gjøre som Eurest og gi folk en jobbsjanse med mål om varig jobb? Vi er avhengig av å samarbeide godt med den som trenger jobb, - og arbeidsgiverne, for å lykkes med å inkludere inn i arbeidslivet. Arbeidsgiverne har jobbene – vi i NAV har kandidatene og virkemidlene, sier Skinnarland.

– Det kan jo være mange grunner til at folk ikke er i jobb, men alle fortjener å bli sett og hørt og få en mulighet til å vise hva de er god for, sier Oslos NAV-direktør.

NAV i Oslo samarbeider tett med flere arbeidsgivere om inkludering i arbeidslivet. NAV har også en rekke virkemidler  som kan være aktuelle for arbeidsgivere som vil ta imot folk som sliter på arbeidsmarkedet, som for eksempel lønnstilskudd, mentor eller inkluderingstilskudd. Dette vurderes ut fra behov, og med mål om ansettelse.

– Jeg ønsker å appellere til arbeidsgiverne i Oslo: Gjør som Eurest og gi folk som mangler en perfekt CV en jobbmulighet! Sammen kan vi bidra til å inkludere flere i arbeidslivet, sier Skinnarland.