Samarbeider med NAV Alnas jobbspesialister om inkludering 

For to år siden banket det på døra til Jan-Erik Danielsen og D.A.F. Spedition Norge AS på Lørenskog. På trappa sto to av NAV i Oslo jobbspesialister, Kamil og Rana fra NAV Alna. De ønsket samarbeid om inkludering av folk som av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarkedet.   

- Etter vårt første møte avtalte vi at Kamil og Rana skulle være med oss en halv arbeidsdag slik at de kunne få et innblikk i det praktiske arbeidet hos oss. De var rundt på ulike avdelinger, og fikk også å prøvekjøre noen av maskinene vi har, forteller Jan-Erik, som er direktør og deleier i D.A.F. Spedition Norge AS. 

Virksomheten driver et tollager, og fortoller varer som kommer inn til landet eller varer som skal eksporteres videre. Det innebærer blant annet å plukke pakker og distribuere varer for ulike kunder. 

Kaffebesøk, tillit og rekruttering

Etter de første to møtene holdt Kamil Ahmed Faraj og Rana Nassar kontakten med Jan-Erik på telefon og epost, og av og til stakk de innom på en kaffekopp. De holdt kontakten selv om det ikke var aktuelle stillinger å samarbeide om. Avtalen var at Jan-Erik skulle si fra når han hadde behov for nye ansatte. 

- Jeg rekrutterer gjerne gjennom mennesker jeg har bygget et tillitsforhold til og som forstår hvilke kvalifikasjoner vi er ute etter. Kamil og Rana har jeg fått et veldig bra forhold til, og den gode kontakten har resultert i at vi så langt har ansatt to årsverk gjennom vårt samarbeid, forteller Jan-Erik. 

- Hos Jan-Erik har døra vært åpen for oss, og vi har kommet på besøk når vi har hatt tid og anledning. Gjestfriheten her er stor, sier Kamil.  

Forstår bedriftens behov

Rana og Kamil forteller at de som jobbspesialister er opptatt av å gjøre en grundig kartlegging av kandidater, samtidig som de får forståelse av kulturen i bedriftene, arbeidsoppgavene og arbeidsgiveres behov. 

- Denne kunnskapen bruker vi slik at vi kan være gode på jobbmatching. I samarbeid med Jan-Erik har vi fått til match med arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Og vi er tilgjengelige for ham, også etter at kandidatene har begynt i jobben, det er viktig, sier Rana og Kamil.

Kamil opplever at tett oppfølging på arbeidsplassen og evalueringsmøter er nøkkelen for å inkludere de som ikke når opp via ordinære ansettelsesprosesser. 

Avgjørende å bli møtt med støtte  

Jan-Erik sier det er inspirerende for virksomheten å bidra til et inkluderende arbeidsliv: 
- Vi vil gjerne bidra til inkludering. Tilbake får vi dyktige kolleger. Vår filosofi er at en bedrift ikke bare kan bestå av en elite der ansatte konkurrerer mot hverandre, men at vi heller skal ha omsorgsfølelse og empati. Det gjør at alle ansatte bidrar til et godt arbeidsmiljø.

En av personene som har fått jobb via samarbeidet forteller at hun hadde vansker med å komme tilbake til arbeidslivet etter å ha vært hjemmeværende en stund. Å få tett oppfølging fra jobbspesialistene ved NAV Alna og møte en arbeidsgiver som gir støtte og opplæring, har vært avgjørende for henne. 

- Det var alfa omega at jeg først fikk hjelp fra Kamil. Når jeg begynte her visste jeg ikke noe om denne jobben. Men med fantastiske sjefer som støtter og lærer meg, og med Kamil sin støtte, så har jeg plutselig en ny jobb som jeg trives i. Mitt beste råd til andre arbeidsgivere er å se det positive i at en person bruker alle sine ressurser for å komme ut i arbeidslivet igjen, forteller Advije.

T.v: Jobbspesialistene Rana Nassar og Kamil Ahmed Faraj sammen med lederne i D.A.F. Spedition Jan-Erik Danielsen og Katarina Martincevic.
T.v: Jobbspesialistene Rana Nassar og Kamil Ahmed Faraj sammen med lederne i D.A.F. Spedition Jan-Erik Danielsen og Katarina Martincevic.