Redder skolegangen med dataspill

Selv ikke en pandemi kunne stoppe dem: Simen og Mathias har denne våren fullført videregående skole ved hjelp av dataspill. De er to av flere unge som gjennom NAV Oslos kurstilbud for arbeidsledige har funnet igjen skolemotivasjonen og nå får gode karakterer og vitnemål. Nå ser gutta frem til å starte opp studier til høsten.

– Dette tilbudet har reddet skolegangen min. Det er hundre prosent sikkert, sier Simen.

Kurset «Spillbasert kvalifisering for ungdom» er ett av flere kurs NAV Oslo tilbyr arbeidsledige i Oslo via sine tiltaksleverandører. Kurset er utviklet for unge under 25 år og drives av Ikt-huset i Oslo, og er for unge som ikke har fullført videregående skole. Målet er å hjelpe dem å få vitnemål på raskest mulig måte, slik at de kan komme seg videre til høyere studier eller ut i arbeidslivet.

Av de 45 som har deltatt på kurset denne våren, har ca halvparten søkt seg videre til utdanning eller annen skole fra høsten, blant dem Simen og Mathias. 

Simen begynner på fagbrev i musikkdesign ved Høyskolen Kristiania, mens Mathias skal begynne på psykologistudiet eller studere historie.

– Vi får se. Valgmuligheten er mange, og jeg har ikke endelig bestemt meg. Men nå kan jeg endelig snart sette strek over fortiden og se fremover, sier Mathias.

Minecraft + pensum = sant 

Kursene rakk så vidt å komme i gang før Norge stengte ned, og klasserommene i lokalene til Ikt-Huset - pakket med gamermaskiner, VR-briller og E-sportrigg - ble stående uten elever.  
I stedet for å møte på kursstedet har alle de unge heller blitt fulgt opp digitalt. 

Thomas Jesting, daglig leder hos Ikt-Huset i Oslo, forteller at kommersielle dataspill, blant annet Minecraft, Democracy og Assassins Creed, bygger opp under temaene på pensumlisten i «sixpack»-fagene norsk, matte, engelsk, naturfag, historie og samfunnsfag, og bidrar til engasjement, teamwork og motivasjon. 

Mens deltakerne har vært hjemme har det vært hyppig telefonkontakt med lærerne på Ikt-Huset. Detaljerte timeplaner og innlevereringer, også gjennom nettskolen ASK, hvor alle deltakerne har egne brukerkonto, har sørget for progresjon for den enkelte. Den daglige kontakten har vært dypt savnet, men for de aller fleste har den digitale oppfølgingen fungert godt.

Mer enn kule spill 

Jesting forteller at «Spillbasert kvalifisering for ungdom» handler om mer enn kule spill. 

– Deltakerne kan også ha andre utfordringer, og vi jobber derfor tett med deltakerne for at de skal komme i mål med vitnemålet sitt. Dette krever at vi har ressurser til å ta oss av små og store utfordringer, men også gode lærere med spillerfaring, forklarer Jesting.

Mathias begynte først på elektro når han gikk på videregående skole, men forsto raskt at det ikke var elektriker han skulle bli likevel. 

– Etter en stund falt jeg ut. Det ble, kort sagt, en periode med passivitet. Og så befant jeg meg plutselig på NAV. Og jeg kan love at du kjenner det, når du sitter hjemme uten videregående mens kompisene er i gang med utdannelsen, konstaterer Mathias.

Dyktige lærere 

Både Simen og Mathias er interesserte i dataspill. Det er ikke en forutsetning for å delta, men at kurset har dataspilling på timeplanen er unektelig noe som vekker interesse blant mange.

– Jeg hørte om dette kurset fra NAV-veilederen min, og ble nysgjerrig når jeg hørte at undervisningen var spillbasert.  Og det har funket for meg, bekrefter Simen.
Mathias og Simen er mest opptatt av at egen motivasjon og hjelp fra lærerne på kurset har vært det aller viktigste for å lykkes. Alle lærerne har fagkompetanse, pedagogisk utdanning, og ikke minst interesse for dataspill i undervisning. 

– Lærerne her er de flinkeste jeg har vært borti. Dersom du kommer hit med litt «bagasje», blir du sett, lagt merke til og fulgt opp. Jeg tror ikke jeg ville klart det på egen hånd. Her treffer man andre som er motiverte og som jobber mot samme mål. Dette treffer så riktig! sier Mathias.

Gode resultater

Det spillbaserte kurset er et populært kurs i NAV Oslo, og deltakerne søkes inn via sine NAV-veiledere. I fjor høst gjennomførte 30 deltakerne til sammen 44 eksamener. Gjennomsnittskarakteren lå på samme nivå som landsgjennomsnittet for de som gjennomfører på vanlig vis, og nesten ingen strøk eller avbrøt underveis. Det er ingen selvfølge for et kurs som retter seg mot ungdommer som har en historier med mye fravær fra skolen.

– Eksamensresultatene fra vårens korona-pregede kurs ser ut til å bli like gode som vanlig, med lite stryk, gode karakterer og få som har falt ut til tross for pandemitiden. Vi har hatt deltakere her som før de kom på kurset har strøket over fem ganger, men som etter 14 uker består med glans, sier Jesting.

Prioriterer unge i Oslo 

Unge under 30 år er aldersgruppen som har opplevd den høyeste ledigheten i Oslo i forbindelse med koronapandemien. 

Direktør i NAV Oslo, Sonja Skinnarland, er svært fornøyd med at de unge har mulighet til å fullføre skolen, også ved hjelp av dataspill. Og at dette har vært mulig til tross for koronasituasjonen.  

– At de greier å fullføre videregående skole på denne måten er topp! Vitnemålet gjør at de både stiller sterkere på arbeidsmarkedet og kan begynne på videre studier, sier Skinnarland. 

Unge er en prioritert målgruppe i NAV i Oslo, særlig de som står et stykke unna det ordinære arbeidsmarkedet fordi de for eksempel mangler skolegang. 

Mathias har fullført videregående skole denne våren ved hjelp av dataspill.
Mathias har fullført videregående skole denne våren ved hjelp av dataspill.