Firmaet har det siste året etablert et unikt og forpliktende samarbeid med NAV i Oslo, der de kvalifiserer unge som står et stykke unna arbeidslivet. Målet er fast jobb innen bilpleie. Siden våren 2018 har firmaet tatt inn flere ungdommer via NAV. Åtte har til nå fått fast jobb, og flere er på god vei. Det vil være ca 40 medarbeidere via NAV i Oslo i løpet av 2019, der ca halvparten av disse får sine faste heltidsstillinger i løpet av året.

Firmaet har også etablert en mentorordning utenfor arbeidstid, der alle ansatte kan være mentorer. De ser at dette er et suksesskriterium for at ungdommene skal lykkes i veien mot fast ansettelse.– Det er fantastisk å se at det ikke skal så mye til før ungdommene tar store steg, både på jobb og i eget liv. Samtidig krever det langt mer av oss som selskap når målet er faste ansettelser, sammenlignet med vanlig arbeidstrening, sier Mari Schage Førde. Hun er både eier i Møller-familien, arbeidende styreleder i Møller Medvind og daglig leder i Møller Signatur. Firmaet jobber også for å få til et fagbrev innenfor kosmetisk bilpleie.Schage Førde ønsker at de som bedrift bidrar til varig inkludering av unge i arbeidslivet. Hun oppfordrer andre arbeidsgivere til å gjøre det samme som dem.– Det er ikke bare berikende for ungdommene våre, men også for oss som selskap. Å få lov til å jobbe så tett med mennesker som tross ung alder har en livserfaring som på mange måter gjør de unike, gjør også noe med oss som selskap. Det tette og gode samarbeid med NAV i Oslo muliggjør dette, sier hun.Direktør i NAV Oslo, Sonja Skinnarland, hilser samarbeid med arbeidsgivere som Møller Medvind velkommen. – Det som er unikt her er at Møller Medvind er så tydelige på at målet er fast ansettelse av de unge i hele stillinger, og at de både gir dem opplæring og oppfølging underveis, sier Skinnarland.