Kommunal- og moderniseringsdepartementet og NAV Oslo ved NAV St. Hanshaugen har inngått et samarbeid om bistand til statlige virksomheter i Oslo. Staten som arbeidsgiver har krav om at 5 prosent av ansettelser i faste stillinger skal være blant personer med såkalt hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne, i tråd med regjeringens inkluderingsdugnad.

Det er som et virkemiddel her at NAV Oslo skal prøve ut det nye samarbeidet med de statlige virksomhetene i Oslo.

I den anledning kom statsråd Monica Mæland og NAV-direktør Sigrun Vågeng på besøk til NAV St. Hanshaugen. 

 – Alle arbeidsgivere må bidra til inkludering og vi har et stort ansvar for å gi folk en sjanse, sa Monica Mæland, statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og ansvarlig statsråd for statlige virksomheter.

 – Inkludering i arbeidslivet er en viktig jobb for oss i NAV, og vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette er imidlertid ikke noe NAV kan lykkes med alene. Jeg er derfor glad for dette møtet, og for den jobben som NAV St. Hanshaugen nå skal gjøre sammen med de statlige arbeidsgiverne i Oslo, sa NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Hun påpekte at NAV selv er en statlig arbeidsgiver og at det forplikter i denne sammenhengen.

Hva innebærer det nye samarbeidet i Oslo?

Det er laget retningslinjer som beskriver det nye samarbeidet, hva NAV St. Hanshaugen kan bistå med og hvordan statlige arbeidsgiverne i Oslo kan gå frem.

Samarbeidet åpner for at NAV St. Hanshaugen for eksempel kan hjelpe statlige arbeidsgivere å rekruttere ved å finne aktuelle kandidater blant NAVs brukere som er i målgruppen for inkluderingsdugnaden. NAV St. Hanshaugen blir også bindeleddet ut mot de andre NAV-kontorene i Oslo.

 – Det er bare å komme med de statlige jobbene, vi har mange kandidater å ta av. Det er ofte ikke så mye som skal til av tilrettelegging før både arbeidsgiver og den det gjelder er fornøyd, oppfordret John Markant, NAV-leder ved St. Hanshaugen.

Mer om samarbeidet og NAV St. Hanshaugens rolle finner du på Difis Arbeidsgiverportal

Fikk gode råd

Statsråden og NAV-lederne fikk også råd om hvordan de kan lykkes bedre med arbeidsinkludering av Aasmund Skjetne. Han er ansatt som rådgiver i Landbruks- og matdepartementet og har noe tilretteleggingsbehov. 

Skjetne fortalte at han ikke trenger mye tilrettelegging for å fungere godt i jobb, og peker på at mye ligger i holdningene hos arbeidsgiver og kolleger: 

– Min arbeidsplass viste tydelig at de er åpne for meg, og at de ønsket at jeg skulle jobbe hos dem. For meg har det vært viktig at alle har behandlet meg likt som andre, og at jeg har fått relevante arbeidsoppgaver. Dette er råd jeg vil gi til andre arbeidsgivere som ønsker å bidra til god inkludering, sa Skjetne.