Lønnskompensasjonsordningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.

Informasjon om ordningen og hva arbeidsgiver skal gjøre finner du på nav.no:   

Dersom man likevel er usikker som arbeidsgiver og har behov for veiledning, har NAV Oslo opprettet en vakttelefon for arbeidsgivere i hovedstaden, som et supplement til informasjonen på nav.no.

Vakttelefonen hos NAV Oslo har nummer 40 76 69 01 og er åpen på hverdager fra klokka 08.00 til klokken 15.00.