Møller Medvinds klargjøringsverksted tar imot brukte biler og klargjør dem før de selges.

Firmaet har det siste året etablert et forpliktende samarbeid med NAV i Oslo, der de kvalifiserer unge som står et stykke unna arbeidslivet. Målet er fast jobb innen bilpleie. Møller Medvind er eid av Møller-familien.

Nytt verksted gir plass til flere

17. september åpnet Møller Medvind et nytt verksted i lokalene på Alfaset i bydel Alna. Det gir plass til enda flere medarbeidere. Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, var invitert til åpningen og fikk kringle og korsang fra de ansatte.

– Bak dette koret er det flotte arbeidsfolk! Møller Medvind har invitert ungdommer inn i samarbeid med NAV i Oslo og resultatene imponerer. Det viser at alle har ressurser hvis de bare får en sjanse til å vise seg frem. Alle bedrifter bør lære av dette, og det er til stor inspirasjon for næringslivet. Takk for at dere skaper en arbeidsplass for de som kanskje hadde stått utenfor ellers, sa ordføreren.

Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo, fremhevet Møller Medvind som et godt eksempel på en arbeidsgiver som tar samfunnsansvar og bidrar til inkludering i arbeidslivet.

– Dere ser særlig etter de menneskene som ellers ikke hadde blitt plukket ut fra søknadsbunken. Jeg er så glad for at vi i NAV Oslo samarbeider med dere om unge, og noen seniorer. Jeg må også berømme målsetting om å ansette i varige, 100 prosent stillinger. Vi trenger at flere virksomheter gjør og tenker som dere, sa Sonja.

Under 3 prosent sykefravær siste 12 måneder

Daglig leder i Møller Medvind, Bjørn Erik Tangen, sier de har verdens beste medarbeidere og den aller beste arbeidsplassen som det er godt å komme til hver dag. De siste 12 månedene har firmaet hatt under 3 prosent korttidsfravær.

Mari Schage Førde, eier i Møller-familien, arbeidende styreleder i Møller Medvind og daglig leder i Møller Signatur, er opptatt av at de som bedrift bidrar til varig inkludering av unge i arbeidslivet. Hun oppfordrer andre arbeidsgivere til å gjøre det samme som dem.

– Det er ikke bare berikende for ungdommene våre, men også for oss som selskap. Å få lov til å jobbe så tett med mennesker som tross ung alder har en livserfaring som på mange måter gjør de unike, gjør også noe med oss som selskap. Det tette og gode samarbeid med NAV i Oslo muliggjør dette, sier hun.

Dette handler samarbeidet om

Møller Medvind og NAV Oslo har skrevet en samarbeidsavtale som setter ramme for samarbeidet. Avtalen inngår i prosjektet Vi inkluderer!, som er en av satsingene i regjeringens inkluderingsdugnad. 

Målet med samarbeidet er å inkludere mennesker som er utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, og at deltakerne kommer i faste jobber, enten i Møller Medvind, hos Aars-gruppen eller hos andre arbeidsgivere.

Samarbeidet innebærer blant annet at:

  • Deltakerne starter i arbeidstrening der de utarbeider en opplæringsplan i fellesskap med Møller Medvind. Kvalifiseringsperioden varer i inntil 9 (12) måneder. Løpet innebærer imidlertid langt mer enn ren fagopplæring.
  • Møller Medvind tilrettelegger og gjennomfører tilpasset opplæring. De ansatte under familiens eierskap er også mentorer for deltakerne som ønsker og har behov for det.
  • For arbeidstakere med behov for oppfølging eller tilrettelegging etter ansettelse kan NAV bistå med lønnstilskudd. 
  • NAV har ansvaret i arbeidstreningsperioden, mens Møller Medvind har ansvaret etter ansettelse.