Godt samarbeid med arbeidsgivere er en av nøklene for at unge som står et stykke unna arbeidslivet skal få fast jobb.  

- Jeg er derfor tett på mange virksomheter. Informasjon, oppfølging og tilgjengelighet tror jeg er tre gode nøkkelord i samarbeidet, forteller Gina Charlotte Heggedal, veileder i kvalifiseringsprogrammet i ungdomsteamet ved NAV Nordre Aker.

- Det er viktig for meg å være tilstede for å trygge begge parter slik at ungdommene både skal få og bli værende i arbeidsforholdet, sier Gina.

Bruker lønnstilskudd

Gina erfarer at midlertidig lønnstilskudd fra NAV er et godt virkemiddel å bruke når unge ikke når opp i ordinære ansettelsesprosesser.

Et slikt tilskudd innebærer at NAV og arbeidsgiveren spleiser på lønna i en avtalt overgangsfase, og gjør at arbeidsgiver får dekket opp for tapt produktivitet i en periode.  

- Lønnstilskudd gir denne gruppen ungdommer en sjanse når de ikke når opp i en ordinær ansettelsesprosess. Det gir dem ekstra tid på å komme inn i jobben og bli trygge, og lære seg oppgaver og rutiner, forteller Gina. 

Hun oppfordrer arbeidsgivere til å delta i inkluderingsarbeidet sammen med NAV i Oslo, og hjelpe de av de unge som ikke har de beste forutsetningene til å lykkes i arbeidslivet selv. 

- De unge er ofte åpne, nytenkende og lærevillige og kan tre inn i mange stillinger med god opplæring og oppfølging. Og oppstår det utfordringer er jeg tett på slik at jeg kan bidra til å finne gode løsninger sammen med den unge og arbeidsgiveren. 

Unge er en prioritert målgruppe i NAV. I Oslo har alle NAV-kontorene egne team som følger opp unge som trenger hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet, og teamene samarbeider med mange arbeidsgivere.

Ønsker din virksomhet å inkludere unge? Ta kontakt med markedskontaktene i NAV i Oslo